Cài đặt và sử dụng ingress trong bộ tích hợp của Microk8s

Tram Ho

Ở bài này thì mình cần thêm 1 VM cài Nginx để loadbalancer ở đây mình sẽ tạo thêm 1 VM ubuntu 22.04

IPHostnamevCPURAMDISK
10.19.2.91nginx2 core8G100G
10.19.2.92stg-026 core12G100G
10.19.2.93stg-036 core12G100G
10.19.2.94stg-036 core12G100G

Ta cài đặt theo mô hình
image.png

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 22.04

Kết nối vào VM nginx (10.19.2.91)

Bước 1 – Cài đặt Nginx

Cập nhật các gói cài đặt apt

Cài đặt Nginx

Bước 2 – Cấp quyền HTTP Firewall

Bước 3 – Kiểm tra Máy chủ Web của bạn

Kiểm tra service nginx có hoạt đông không?

image.png

Kích hoạt INGRESS

Để kích hoạt Inpress Controller của Microk8s chúng ta sử dụng lệnh:

image.png

Sau khi kích hoạt thành công chúng ta sẽ thử tạo tiệp ingress của dashboard

Tiệp: ingress-dashboard.yaml

Chạy lệnh microk8s kubectl apply -f ingress-dashboard.yaml

image.png

Khi thành công ta vào đường dẫn https://10.19.2.92/ để kiểm tra

image.png

Cấu hình nginx Reverse Proxy

Bước 1: bạn vào file hosts để thêm 1 dòng ở cuối ở máy bạn đang sử dụng, ở đây mình sử dụng Windows

Windows Path: C:WindowsSystem32driversetchosts

MacOS & Linux Path: /etc/hosts

image.png

Bước 2: Cấu hình nginx

Kết nối vào VM nginx (10.19.2.91)

sau đó đi đến thư mục: /etc/nginx/sites-enabled

tạo file kubernetes-dashboard.localhost.conf

copy đoạn config thêm vào file kubernetes-dashboard.localhost.conf

Lưu lại và kiểm tra config xem đã chính xác chưa : sudo nginx -t

Khởi động lại service:

Cấu hình ingress-dashboard.yaml

Thêm dòng host: kubernetes-dashboard.localhost vào

Chạy lại config : microk8s kubectl apply -f ingress-dashboard.yaml

image.png

Nếu bạn thấy bài chia sẽ này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều ♥️♥️♥️♥️

Các bài tham khảo:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo