Cài đặt tự động Golang trên Linux

Tram Ho

Cài bằng câu lệnh

Thực hiện lần lượt câu lệnh

Set $GOPATH

Restart computer

Cài đặt bằng file script tự động

Tham khảo thêm tại https://github.com/long25vn/Configure

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo