Cài đặt Serve VueJs với Nest

Tram Ho

Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series về Vuejs. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về serve môt ứng dụng VueJS từ một NestJS backend.


Tạo một ứng dụng Nest

Cài đặt Nest CLI

Tạo một ứng dụng NestJS

Cài đặt thêm các thư viện

Xác nhận rằng tất cả đều hoạt động

Đầu tiền chúng ta sẽ chạy ứng dụng(điều này này sẽ giúp chúng ta khi có thay đổi code cũng không cần thiết phải khởi động lại server).

Sau đó khởi tạo port cho ứng dụng:

Như vậy là chúng ta đã chạy được ứng dụng của mình rồi đó. Rất đơn giản phải không.

Thiết lập nội dung serve tĩnh

Cần cài đặt thêm package:

Sử dụng các package

Trong src/app.module.ts:

Trong src/main.ts:

Ở đây chúng ta sẽ chuyển tất cả các endpoints vào trong folder /api và sau đó lưu các nội dung tĩnh vào trong folder ./client/dist
và kiểm tra sự thay đổi trên localhost:3000

Lưu ý rằng tên Client ở đây có thể được đặt là bất cứ tên gì. Thực ra đây chỉ là folder mà ta sẽ đặt ứng dụng Vue thôi nhé.


Giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem sau khi di chuyển các endpoints mọi thứ đã hoạt động chưa nhé.

Ta chạy lại port vừa rồi.

Giờ các bạn sẽ thẫy có lỗi {"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
Các bạn chạy lại port với endpoint /api:

Mọi thứ sẽ hoạt động trở lại.
Bây giờ chúng tả chỉ cần tạo một ứng dung Vue vào trong folder ./client/dist.

Tạo ứng dụng VueJS

Cài đặt Vue CLI:

Tạo ứng dụng Vue:

Build ứng dụng:

Như vậy tất cả các files static sẽ được thêm vào ./client/dist.

Kiểm tra Nest đã hoạt động với ứng dụng Vue.

Bạn sẽ thấy có thông báo:

Giờ mở nó lên trong trình duyệt của bạn và sẽ thấy nó hoạt động!


Như vậy là mình đã giới thiệu các bạn những bước cơ bản để Serve ứng dụng VueJS với Nest.. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.


Tham Khảo

https://medium.com/js-dojo/how-to-serve-vue-with-nest-f23f10b33e1

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo