Cài đặt Selenium với Capybara trong ứng dụng Ruby On Rails

Tram Ho

Bài viết gốc: https://hackernoon.com/how-to-integrate-selenium-with-capybara-iq2n30dg

Đôi khi bạn muốn biết các test case capybara của bạn tương tác với trang của bạn như thế nào, đôi khi việc xem log trên console để tìm hiểu tại sao các test case không hoạt động là không đủ, đó là lý do tại sao bạn muốn làm cho nó hiển thị các bước trên trình duyệt trong thời gian thực. Bạn có thể thực hiện việc này thực sự dễ dàng với việc sử dụng Selenium, nó cung cấp cho chúng ta các chức năng cần thiết để tương tác với giao diện của tất cả các trình duyệt phổ biến.

Hãy bắt đầu bằng cách xem những gì chúng ta sẽ sử dụng trong bài viết này, bạn có thể sử dụng các phiển bản của riêng mình nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng là:

Ok, giờ chúng ta có thể bắt đầu tạo dự án mới:

chúng ta sử dụng cờ -T để không khởi tạo dự án cùng các file test bởi vì chúng ta sẽ tạo các file này theo cách thủ công. Sau khi lệnh chạy xong, chúng ta cần vào trong folder của dự án:

Tôi luôn kiểm tra xem server có thể chạy hay không để đảm bảo mọi thứ hoạt động chính xác, nếu có lỗi nào hiện nên trên console thì cũng có thể biết được.

Nếu mọi thứ đều ổn, chúng ta có thể tiếp tục.

Để tuân theo TDD, đầu tiên, chúng ta cần tạo các test case với RSpec và Capybara, vì thế hãy bắt đầu bằng việc thêm các Gem cần thiết trong nhóm development và test trong Gemfile:

Chú ý, 3 dấu dấu chấm ở trên là để biểu thị các gem đã có sẵn trong dự án của bạn.
Giờ chúng ta có thể cài đặt các gem trên (bạn có thể sử dụng lệnh bundle install cũng được, hai lệnh này giống nhau):

Nếu mọi thứ đã cài đặt thành công, chúng ta cần cài đặt, và thiết lập cho các gem trên, Để cài đặt RSpec, chúng ta chỉ cần chạy lệnh sau:

Người bạn gặm nhấm nhỏ bé của chúng ta, Capybara sẽ cần nhiều công sức hơn một chút. Đầu tiên, chúng ta cần đặt đoạn mã sau vào dòng đầu tiên của file /spec/rspec_helper.rb:

Trong file /spec/rails_helper.rb:

chúng ta cũng cần đổi tham số use_transactional_fixtures thành false:

Đây là đoạn code cho thấy file rails_helper.rb sẽ trông như thế nào sau tất cả các thay đổi, và xoá đi các bình luận:

Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải cài đặt chromium chrome driver, Nếu bạn vẫn chưa cài đặt nó. Với Ubuntu, bạn chỉ cần chạy lệnh sau:

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành khác, bạn có thể truy cập vào trang chủ của chromedriver và thực hiện theo hướng dẫn https://chromedriver.chromium.org/downloads.

Được rồi, vì chúng ta đã làm khá nhiều việc mà thậm chí chưa viết một test case nào, cuối cùng chúng ta có thể viết nó. Chúng ta cần tạo một folder tên là features bên trong thư mục /spec, và bên trong nó, chúng ta tạo file posts_spec.rb bao gồm test case của chúng ta.

/spec/features/posts_spec.rb:

Dòng đầu tiên yêu cầu file rails_helper và nạp các đoạn code trong nó, sau đó, như được mô tả trong tài liệu của RSpec, ta sử dụng RSpec.describe để gói gọn các đoạn code của bạn theo test case, điều quan trọng là chỉ ra việc sử dụng driver cụ thể nào, trong trường hợp này, là :selenium_chrome driver. Ngoài ra, chúng ta cần cho phép sử dụng JavaScript với js: true bởi vì đôi khi selenium gặp vấn đề nếu không có nó.

Và test case của chúng ta đã hoàn thành!

Tuy nhiên, nó sẽ thất bại, như mong đợi.

Bởi vì chúng ta vẫn chưa triển khai tính năng này trong dự án của chúng ta. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm nó ngay bây giờ.
Để có thể đạt được mục tiêu của chúng ta một cách trực tiếp, tôi sẽ bỏ qua các cấu trúc cần thiết thường thấy, ví dụ như là liên quan đến post thì sẽ là một user. Trong ứng dụng của chúng ta, một post sẽ được tạo ẩn danh, nghĩa là, nó không thuộc sở hữu của user nào cả.
Và để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ sử dụng scaffold để tạo một module CRUD đơn giản, chỉ việc sử dụng câu lệnh sau:

Sau đó chạy migrate database:

Hiện giờ, chúng ta có thể truy cập vào đường dẫn localhost:3000/posts trên trình duyệt, là nơi liệt kê tất cả các post được tạo trong ứng dụng của tôi.
chúng ta vẫn chưa có post nào được tạo, nhưng chúng ta có thể tiến hành tạo một cái với capybara test, chỉ cần chạy lệnh sau:

Trình duyệt của bạn sẽ tự động mở và điền vào form.

Bây giờ chúng ta có thể ăn mừng vì test case đã thành công!

Một chú ý cuối cùng: đảm bảo điều này hoạt động chỉ với ứng dụng ruby on rails của bạn, nếu không thì, không phải Capybara đang chạy trên trang web của bạn.
Và đó là tất cả cho bài viết này. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo