Cài đặt Redis Cluster + kiểm tra cluster.

Tram Ho

Seri Redis của chúng ta gồm những phần sau:

Phần 8: Cài đặt Redis Cluster + kiểm tra cluster.

8.1 Question & Answer:

8.2. Mô hình cluster hay gặp

6 node cluster – 3 server (production)

6 node cluster – 1 server (lab/test env)

8.3 Cài đặt

Bài này tôi sẽ cài cả 6 redis trên 1 server. Bao gồm 3 master (33% dữ liệu * 3) và 3 slave dùng để backup cho master.

  • 7001(M)-7002(S)
  • 7003(M)-7004(S)
  • 7005(M)-7006(S)

Bước 1: Cài đặt redis basic

Bước 2: Chuẩn bị config cho Cluster

2.1 Chuẩn bị 6 file config

2.2 Chuẩn bị 6 file systemd

Bước 3: Join 6 node vào cluster

8.4 Các lệnh kiểm tra cluster

Note: Option -c luôn phải có khi chạy trong cluster.

Lệnh 1: Kiểm tra nodes

Ta để ý trên ảnh, 1-3-5 là master, 2-4-6 là slave. Ngoài ra đặc biệt quan tâm đến số SLOTS của redis

Tất cả mọi redis cluster sẽ chia làm 16384 slot. Mỗi slot được chia đều cho cả 3 node (chia bánh, xếp bài)

  • 0 đến 5460 cho master1
  • 5461 đến 10922 cho master2
  • 10923 đến 16383 cho master 3

Lệnh 2: Kiểm tra cluster/ số slot /số keys toàn cụm

Lệnh 3: Kiểm tra write/read của cluster

Lệnh 4: Hoán đổi Slave thành Master trong cluster

Ta vào 1 node slave, sau đó chạy lệnh

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo