Cài đặt Open VPN Server trên ubuntu 22.04

Tram Ho

Để kết nối từ mạng ngoài trong các máy chủ trong mạng LAN của các máy chủ trong mạng, chúng ta cần cấu hình VPN Server để truy cập, ở bài này mình sẽ sử dụng Open VPN Server

Khái niệm

  • OpenVPN là SSL VPN đầy đủ tính năng (mạng riêng ảo). Nó thực hiện các tiện ích mở rộng mạng ASI Lớp 2 hoặc 3 bằng giao thức SSL/TLS. Nó là phần mềm nguồn mở và được phân phối theo GNU GPL. VPN cho phép bạn kết nối an toàn với mạng công cộng không an toàn như mạng WiFi tại sân bay hoặc khách sạn. VPN cũng được yêu cầu truy cập tài nguyên công ty, doanh nghiệp hoặc máy chủ gia đình của bạn. Bạn có thể bỏ qua trang web bị chặn địa lý và tăng quyền riêng tư hoặc an toàn trực tuyến. Hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn từng bước để định cấu hình máy chủ OpenVPN trên máy chủ Ubuntu Linux 22.04.

Hướng dẫn

Để thực hiện cài đặt ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cập nhật hệ thống, hệ điều hành của bạn, ở đây mình sử dụng Ubuntu 22.04

Ta thực hiện update các gói bằng lệnh apt

Screenshot 2023-02-27 at 13.41.19.png

Bước 2: Tìm và ghi nhận lại ip của bạn

Để tìm ra ip của bạn ta sử dụng lệnh:

Screenshot 2023-02-27 at 13.42.52.png

Bước 3: Tải và chạy file ubuntu-22.04-lts-vpn-server.sh script

Screenshot 2023-02-27 at 13.47.30.png

sau đó ta set quyền cho tiệp mới tải về bằng lệnh

Screenshot 2023-02-27 at 13.48.24.png

Chạy ubuntu-22.04-lts-vpn-server.sh để cài đặt OpenVPN Server

Screenshot 2023-02-27 at 13.50.28.png
Screenshot 2023-02-27 at 13.52.20.png

sau đó ta kiểm tra trạng thái của openVPN

Screenshot 2023-02-27 at 13.54.27.png

Sau đó ta tải tiệp client.ovpn về máy cần vô VPN

Chúng ta tìm tiệp .ovpn bằng lệnh

Screenshot 2023-02-27 at 13.56.42.png

Như vậy ta đã cài đặt thành cong OpenVPN

Tiếp theo ta cài đặt Open VPN Client cho máy cần vào VPN

  1. Apple IOS client
  2. Android client
  3. Apple MacOS client

Ở đây mình sử dụng Mac M1 và kết nối thành công

Screenshot 2023-02-27 at 14.01.02.png

Link tham khảo

Cảm ơn các bạn đã theo doi bài viết của mình

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo