Cài đặt môi trường SCSS

Tram Ho

1. Cài đặt

1.1. Cài nodejs

B1: Bạn chỉ cần vào link bên dưới chọn tải về, rồi next, next để chạy thôi LINK

B2: Bạn kiểm tra version, để xem cài oke chưa

image.png

1.2 Cài SASS

OKE vậy là cài xong môi trường nha!

2. Biên dịch SCSS sang CSS

Tạo 1 file scss style.scss có nội dung như đoạn code bên dưới.

Để biên dịch bạn vào thư mục chứa file style.scss, chạy lệnh này.

kết quả, nó sẽ tạo ra hai file mới đó là style.css và style.css.map

image.png

Có một vấn đề là ở css, code xong chỉ cần save file rồi reload trang là oke, nhưng mà giờ muốn tự động save thì sao ? Tôi thích câu hỏi của bạn?

Quá đơn giản mình cài đặt npm trong thư mục SCSS (vì mình tạo tên thư mục là SCSS nha, còn bạn đặt tên gì cũng được nghe)

3. Cài đặt SCSS trong npm project

B1: Chạy lệnh sau, thì nó sẽ tạo ra file package.json

B2: Cài đặt gói node-sass, chạy lệnh sau. Có bạn sẽ hỏi, phần 1.2 cài sass rồi mà giờ còn cài giề nữa, tới đây thì mình hơi sorry nha, vì đã bắt bạn làm Phần 2, mình chỉ muốn bạn hiểu hơn. là scss sẽ render phần code đã viết về css. còn mình dùng node-sass này thì nó auto render cho mình luôn nha.

Okay, sau khi chạy xong thì cấu trúc thư mục sẽ như hình bên dưới.

image.png

B3: Giờ bạn vào trong file package.json tìm và thay thế đoạn code bên dưới.

Thay xong thì nó sẽ như này.

image.png

Cuối cùng muốn biên dịch tự động thì run command này

Oke, giờ muốn test thì tạo một file html, liên kết đến cái file /css/style.css được tạo ra khi bạn run dòng lên npm run scss là xong. Được rồi giờ bạn, chỉnh scss đi, rồi save lại thì nó sẽ auto change nha. Tận hưởng đi.

Kết quả đây nha !

image.png

Cảm ơn bạn đã đi cùng HoaL. Bye, see you next time !

Chia sẻ bài viết ngay