Cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04 LTS mới nhất

Tram Ho

Memcached là một hệ thống lưu trữ bộ nhớ phân tán mã nguồn mở đặc biệt. Những thông tin được lưu trữ trong Memcached là bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được người dùng truy cập nhiều lần.

Hiểu đơn giản, Memcached được sử dụng để tăng tốc các ứng dụng web động bằng cách giảm tải cơ sở dữ liệu. Mỗi khi yêu cầu cơ sở dữ liệu được thực hiện, Memcached hỗ trợ thêm tải cho server với các đối tượng dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ động.

Bài viết hôm nay mình chia sẻ mọi người cách cài Memcached trên Ubuntu 20 LTS

Yêu cầu

  • Ubuntu 20.04 LTS
  • SSH Access with sudo privileges
  • Open Ports 11211

Cập nhập các gói hệ thống

Step #1: Cài đặt Memcached trên Ubuntu 20.04 LTS

Cài đặt memcached và libmemcached-tools bằng command.

Kiểm tra lại Memcached service is running bằng command,

Output

● memcached.service – memcached daemon

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running)

Main PID: 10919 (memcached)

Tasks: 6

Memory: 876.0K

CPU: 16ms CGroup: /system.slice/memcached.service

└─10919 /usr/bin/memcached -m 64 -p 11211 -u memcache -l 11.4.0.13

Cho phép Memcached khởi động cùng hệ thống

Output

Synchronizing state of memcached.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install…

Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable memcached

Bổ sung một số lệnh sau để quản lí Memcached start, restart và stop .

Step #2: Cấu hình Memcached trên Ubuntu

Tiếp theo bạn cấu hình Memcached, vì mặc định Memcached lắng nghe ở localhost. Và nếu muốn bạn cấu hình bằng cách mở Memcached config file /etc/memcached.config

Thay đổi bằng IP server private hoặc public IP như sau:

Ở đây mình change thành IP 192.168.10.15 port 11211

Sau đó khởi động lại Memcached

Step #3: Cài đặt Memcached PHP Module

Hiện nay có 2 extension được sử dụng phổ biến hiện nay đó là memcache và memcached (cùng với tên của dịch vụ Memcached).

Memcache được ra đời sớm hơn Memcached, dịch vụ này cung cấp các thủ tục và giao diện hướng đối tượng tới Memcached. Memcache thực hiện caching hiệu quả cao, ổn định và sửa rất nhiều lỗi bảo mật. Tuy nhiên dịch vụ này không hỗ trợ nhiều tính năng mới của dịch vụ Memcached nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn sử dụng cho tới ngày nay.

Memcached ra đời muộn hơn Memcache và chúng sử dụng thư viện libmemcached để cung cấp API cho quá trình giao tiếp với dịch vụ libmemcached. Chúng cung cấp nhiều thuộc tính mới và được đánh giá là nhanh hơn Memcache. Tuy nhiên dịch vụ vẫn còn nhiều lỗi bảo mật chưa được sửa nên việc sử dụng chúng còn khá khó khăn.

Nếu chưa cài php trên ubuntu thì cài cần thêm php.

Bỏ qua bước này nếu đã cài php

hoặc

Cài đặt PHP Memcached

Reload hoặc Restart the Apache

hoặc

Kiểm tra memcache đã hoạt động chưa bằng cách tạo file info.php file trong /var/www/html

Thêm

Nhập ip trên trình duyệt và kiểm tra

http://localhost/info.php

Step #4: Thêm Firewall Rule

Allow port 11211/tcp trong Firewall để Access Memcached

Nếu bạn sử dung Memcached trên Cloud Instance Allow the Port in Incoming hoặc Network Security Group

Lời kết

Hy vọng với những chia sẻ trên đây của mình, các bạn đã phần nào hiểu rõ Memcache là gì? cách cài đặt, cũng như sử dụng hệ thống này trên Linux và Ubuntu. Chúc các bạn thành công.!

Tham khảo: Memcached Official Page

Chia sẻ bài viết ngay