Cài đặt Kubernetes với Microk8s 1.25 trên Ubuntu 20.04

Tram Ho

MicrroK8s là gì?

MicroK8S là một gói hổ trợ cài đặt và vận hành Kubernetes một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Lợi ích khi sử dụng Microk8s

  1. Dễ cài dặt, chỉ cần máy của bạn hổ trợ snap
  2. Hỗ trợ cho hơn 42 HĐH Linux, Windows,Mac OS
  3. Hỗ trợ nhanh các cài đặt nhanh các addon Kubernetes cốt lõi như dns và dashboard
  4. Kiểm soát cụm của bạn bằng công cụ kubectl CLI
  5. Triển khai nhanh các container trong cụm

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cụm 3 node theo mô hình HA (High Availability ) có tính khả dụng cao

Bạn cần chuẩn bị 3 máy chủ cấu hình như sau:

IPHostnamevCPURAMDISK
10.19.2.92stg-026 core12G100G
10.19.2.93stg-036 core12G100G
10.19.2.94stg-036 core12G100G