Cài đặt Janus Gateway và Nginx with rtmp module

Tram Ho

Janus là một mã nguồn mở của webRTC, cung cấp nhiều tiện ích giúp cho việc Chat, Videos/Audio call, Recorder hay streamming. Nó thực sự là một thư viện hữu ích đối với những ai muốn phát triển ứng dụng đựa trên nền tảng webRtc hay websocket.
Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bước cài đặt janus trên môi trường ubuntu/centos cũng như macos.
để biết thêm những tính năng hữu ích của thư viện này, bạn có thể tham khảo nó tại đây :

Cài đặt lib cần thiết

In centos

Chạy lệnh sau để cài đặt:

đôi lúc chúng ta cần cài đặt epel-release by command yum install epel-release

In ubuntu

In macos

Cài đặt lib cho websocket

Libsrtp

Libwebsockets

Đến đây coi như xong những thư viện cần thiết, bay giờ bạn cần download janus về để cài đặt trên máy

Install Janus

In linux (ubuntu and centos)

Chạy những lệnh sau đây:

Generate config:

In Macos

Chạy những lệnh dưới đây:

Generate config:

Lưu ý:

prefix chính là nơi janus sẽ cài đặt vào, bạn có thể tự do thay đổi nơi cài đặt theo ý muốn của mình

Sau khi cài đặt xong thì bạn cần thay đổi một chút file config để có thể videos call được:

Thay đổi trong file /opt/janus/etc/janus/janus.cfg như sau:

thông tin stun này là của google, bạn có thể dễ dàng tìm trên mạng hoặc có thể cài đặt một server của riêng mình cho bảo mật

Chạy Janus server

Bạn cd vào thư mục janus đã cài đặt (linux/centos tại/opt/janus and macos tại /usr/local/janus)
và chạy command sau:

Đối với môi trương dev:

Mỗi trường production:

/tmp/janus.log là file logs, janus sẽ lưu toàn bộ logs vào đây

Ngoài ra janus còn có nhiều cầu hình khác nữa, bạn có thể lên github để xem thêm cấu hình.

janus có yêu cầu nginx bản rtmp module để có thể chạy được livestream cũng như những tính năng khác, phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cài nginx với rtmp module

Cài đặt Nginx with rtmp module

Phần này thì phải tự build riêng, chứ ko chỉ cài một lệnh là xong như nginx thông thường.

Cài đặt libs

Cài đặt ngixn and hls

Install the Nginx init scripts.

Phần này để cho có thể sử dụng câu lệnh như service nginx start ... như bình thường thôi:

Tham khảo

Và các nguồn khác trên internet

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo