Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Tram Ho

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt PostgreSQL trên Windows, MacOS và Docker nhé

1. Cài đặt PostgreSQL trên Docker

Để cài đặt PostgreSQL trên Docker rất đơn giản, anh em làm theo các bước dưới đây nhé:

 • Ở terminal lên vào kéo image của nó về thôi nào:

Mặc định mình sẽ dùng bản lastest nhé.
Anh em có thể xem các phiên bản của nó ở đây nhé https://hub.docker.com/_/postgres.

 • Để dùng một phiên bản cụ thể anh em có thể thêm vào đuôi câu lệnh trên phiên bản muốn sử dụng:

 • Sau đó anh em có thểm kiểm tra image đã được pull về hay chưa như sau:

 • Bước cuối cùng là chạy lệnh sau là anh em đã có một con PostgreSQL để sử dụng rồi:

Mình giải thích đoạn lệnh sau một chút nhé:

 • –name ở tham số này sẽ truyền lên tên của container anh em muốn đặt nhé, ở đây mình đặt là postgres-db.
 • -e POSTGRES_USER đây là tham số truyền lên đặt tên cho user sử dụng PostgreSQL, nếu không truyền lên thì mặc định là postgres nha anh em, ở đây thì mình truyền lên là huytx.
 • -e POSTGRES_PASSWORD đây là tham số truyền lên đặt mật khẩu cho user vừa tạo ở trên, đây là biến bắt buộc nên không có giá trị mặc định, giá trị mình để ở câu lệnh trên là huy123.
 • -p 5432:5432 đây là tham số thiết lập port sẽ được mapping giữa docker container và máy host anh em nhé, mình để ở đây là port 5432.
 • -v đây là tham số sẽ giúp container mount folder dữ liệu ra bên ngoài máy host, đảm được dữ liệu sẽ không bị mất khi container đột ngột bị mất anh em nhé.
 • -d thêm tham số này container sẽ chạy ở chế độ detached mode nghĩa là chạy ở chế độ background.
 • postgres tham số này chỉ ra image chúng ta vừa pull về ở trên nhé.

Sử dụng docker-compose:

Đầu tiên anh em tạo ra file docker-compose.yml sau đó copy nội dung bên dưới vào file và chạy câu lệnh:

Xong thế là anh em đã có đồ để chơi rồi, kiểm tra thành quả anh em vừa setup ở trên nhé:

image.png

2. Cài đặt PostgreSQL trên MacOS và Windows

Để cài đặt PostgreSQL lên MacOS hoặc Windows anh em lên trang này và tải về theo hệ điều hành của mình nhé
https://www.postgresql.org/download/
image.png

Ở bước cuối nó sẽ hỏi anh em có muốn cài thêm tool gì không, tích vào không nếu không có nhu cầu và hoàn thành anh em nhé.
image.png

Sau khi cài đặt xong thì PostgreSQL sẽ đi kèm thêm PgAdmin anh em mở lên và tận hưởng nhé
image.png

Cảm ơn anh em đã đọc tới đây, nếu thấy hữu ích, cho mình 1 upvote để có động lực ra thêm các bài tiếp theo nhé.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo