Cài đặt EsLint trong JavaScript, Typescript, React

Tram Ho

Tại sao dùng ESLint

Hiện tại không có bất cứ một đối thủ nào xứng tầm với ESLint, nó là dự án đã và đang được bảo trì bởi cộng đồng rất rộng lớn. Hầu hết các chương trình viết code đều hỗ trợ, chúng ta sẽ không gặp khó khăn trong việc sử dụng nó với VSCode, Vim, Emac, WebStorm, Sublime, Atom,…

Vì lẽ đó thì tại sao lại bỏ phí được gói ngon nghẻ thế nhỉ ^^

Cài đặt ESLint

Giống như bất kỳ package nào khác, ESLint có thể được cài đặt ở 2 mức:

  • Một là global, cài luôn vào máy npm -g
  • Và hai là đi theo từng project

Việc cài đặt ESLint ở mức global khá là hợp lý vì chúng ta muốn dùng nó ở mọi project. Tuy nhiên cũng hợp lý nếu cài riêng trên từng project nếu bạn đang cần các yếu tố :

  • Các phiên bản ESLint khác nhau trên từng dự án
  • Công khai bạn phụ thuộc vào ESLint cho project đó
  • Đồng nghiệp và các công cụ tự động (như mấy thằng CI) có thể cài đặt ESlint như những package khác.

Cài đặt ESLint trong thư mục project

Chạy ESLint trong project

Để tạo một shortcut cho câu lệnh chạy eslint. Bên trong file package.json thêm dòng sau:

Tham số . cho phép chạy ESLint bên trong thư mục hiện tại, chúng ta chạy lệnh thông qua shortcut

File cài đặt của ESLint

Có thể đặt file cài đặt ESLint ở nhiều vị trí. Nếu không có nhu cầu quá đặt biệt, 1 file duy nhất ở thư mục ngoài cùng ( root ) là đủ.

ESLint cho phép sử dụng nhiều kiểu file:

  • Javascript
  • JSON
  • YAML

Xài YAML trong ví dụ này. Tạo file tên.eslintrc.yaml, cái này nếu bạn chạy eslint init trong thư mục src/ của dự án nó sẽ hỏi bạn có muốn tạo không, nó tạo luôn cho.

Nếu muốn thêm logic bằng code, bạn cần dùng kiểu javascript nhen

Điều cần quan tâm trước hết là thông báo cho ESLint chúng ta đang viết ngôn ngữ gì, phiên bản nào, môi trường mà code sẽ chạy. Nếu không có các thông tin, ESLint sẽ không chạy được.

Javascript thuần

Với project là javascript thuần, toàn bộ file là .js, có thể tự định nghĩa từ đầu hết, nhưng như vậy khá mất thời gian, khó bảo trì, chưa chắc chuẩn vì nó phụ thuộc vào sự hiểu biết của bạn về javascript

Rất nhiều các công ty lớn như Google, Airbnb, Facebook bỏ ra cả tỉ tỉ thời gian để bảo trì và cập nhập mấy cài đặt này

Sử dụng cài đặt vạn người yêu thích, Airbnb

Các bài viết trên mạng sẽ kêu bạn cài eslint-config-airbnb, nó có bao gồm luôn phần cài đặt cho React, React Hooks, … . Không cần thiết trong trường hợp project chỉ là javascript thông thường.

Để ý chúng ta KHÔNG dùng npm để cài đặt, mà dùng npx install-peerdeps. Nó sẽ cài luôn mấy package nào mà eslint-config-airbnb-base phụ thuộc. Trường hợp sử dụng ESLint chúng ta sẽ gặp hoài, vì hầu như nó đều phụ thuộc một vài package khác.

Cài xong, khai báo sẽ kế thừa bộ cài đặt của Airbnb

Những thiết đặt của airbnb có thể nói là rất phổ biến và được tin dùng bởi nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng nó mà không cần thay đổi gì nhiều.

Tổng kết

Thiết đặt TypeScript

Vấn đề chính của TypeScript là ESLint không thể tự động mà parse được, chúng ta phải thêm một parser @typescript-eslint/parser.

Cài đặt

Parse làm nhiệm vụ đọc cài file input và tạo ra một phiên bản mà ESLint hiểu được.

Khai báo dùng parser này

Đồng thời cập nhập luôn package.json và báo với ESLint đừng kiểm tra file .js mà kiểm tra file .ts

Tương tự như javascript, chúng ta dùng bộ thiết đặt của Airbnb

eslint-plugin-import phải được cài đặt riêng, thủ công, không rõ lý do tại sao luôn.

Cập nhập lại file config ESLint

Bạn có thể thắc mắc, tại sao chưa cài @typescript-eslint mà có thể sử dụng, thật ra lúc cài eslint-config-airbnb-typescript chúng ta đã cài luôn nó bằng npx install-peerdeps

Có thể rule khác nữa có thể tham khảo trực tiếp từ tài liệu trên github

Cuối cùng, bạn sẽ thấy có rất nhiều bài viết trên mạng, chỉ bạn thiết đặt

Nếu không sử dụng các thiết ESLint được đề nghị, cái này không cần thiết. Lý do là Airbnb đã bật luôn các rule như vậy.

Tổng kết

package.json

.eslintrc.yaml

Thiết đặt cho React

Thêm các thiết đặt ESLint cho React vô cùng đơn giản, mọi thứ đã có Airbnb lo.

Một trong những sai lầm phổ biến là cho rằng viết như bên dưới sẽ bật hỗ trợ React

.eslintrc.yaml

React sử dụng JSX, nhưng theo cách mà ESLint không thể hiểu nổi. Để React và ESLint nói chuyện được với nhau, chúng ta phải sử dụng eslint-plugin-react

React Javascript

Cài đặt package

.eslintrc.yaml

package.json

Nếu có sử dụng React Hook, bạn nên thêm phần cài đặt sau (có bỏ qua việc kiểm tra accessibility)

.eslintrc.yaml

Tổng kết

package.json

.eslintrc.yaml

Rảnh ngồi xem toàn bộ này nha

React TypeScript

Nếu dùng TypeScript, chúng ta không thể cài theo kiểu npx install-peerdeps, mà phải cài độc lập

.eslintrc.yaml

package.json

Cài đặt cho VSCode

VSCode đã có plugin khá thần thánh để hỗ trợ ESLint. Các thiết đặt yêu thích của mình

Tự động chạy lint khi save

VSCode sẽ kiểm tra trên JS, JSX, TS, TSX

Chọn kiểu nháy đơn

Tự động cập nhập vị trí file

Source nè: https://blog.geographer.fr/eslint-guide

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo