Cài đặt Boostrap trong Ruby on Rails

Tram Ho

I. Giới thiệu

Bootstrap là một framework bao gồm các HTML, CSS và JavaScript template dùng để phát triển website chuẩn responsive cho phép quá trình thiết kế website diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Là một bộ sưu tập miễn phí của các mã nguồn mở và công cụ dùng để tạo ra một mẫu webiste hoàn chỉnh, với các thuộc tính về giao diện được quy định sẵn như kích thước, màu sắc, độ cao, độ rộng,… các designer có thể sáng tạo nhiều sản phẩm mới mẻ nhưng vẫn tiết kiệm thời gian khi làm việc với framework này trong quá trình thiết kế giao diện website.

II .Cài đặt Boostrap trong Ruby on Rails

1. Cấu hình Gemfile

Trong thư mục project của bạn, tìm và mở file có tên “Gemfile“.
Sau đó chèn vào văn bản dòng lệnh sau:
gem 'boostrap-sass', '3.4.1'

2. Chạy lệnh CMD

Mở cmd của bạn lên và dòng lệnh sau:
bundle install

3. Add Boostrap

Trong thư mục project của bạn, đi theo đường dẫn app/assets/stylesheets và tạo mới 1 file Có tên là custom.scss.
Trong thư mục vừa tạo, ta thêm 2 dòng lệnh sau:

Như vậy là xong, với các bước đơn giản như trên, bạn đã cài đặt thành công Boostrap vào trong project của mình.

III. Tài liệu tham khảo

Để có thể biết thêm về các class của Boostrap, các bạn có thể tham khảo tại đây:
https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_ref_all_classes.asp

IV. Kết luận

Bootstrap là một framework tối ưu và sẽ được sử dụng rất nhiều trong tương lai. Đặc biệt là trong quá trình thiết kế website chuyên nghiệp. Mong rằng với bài viết của mình sẽ có thể giúp được phần nào trong việc sử dụng Boostrap vào các project của các bạn

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo