Cách xử lý dữ liệu trong môi trường multicloud

Linh Le

Thực hiện theo ba phương pháp được xem là tốt nhất dưới đây để giúp việc sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu trên nhiều đám mây không làm cho những lần triển khai của bạn gặp sự cố

Bạn đang thiết lập báo cáo nhanh về doanh thu trong năm và cần phải sử dụng ba cơ sở dữ liệu riêng biệt. Một là một cơ sở dữ liệu đối tượng đang chạy trên Amazon Web Services. Thứ hai và thứ ba là các cơ sở dữ liệu quan hệ đang chạy trên Microsoft Azure.

Một số vấn đề cần giải quyết trong trường hợp multicloud này:

  • Tìm nguồn duy nhất của sự thật trong ba cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như thông tin khách hàng.
  • Xử lý các kiểu dữ liệu và cấu trúc khác nhau với mỗi cơ sở dữ liệu.
  • Xử lý các lớp bảo mật phức tạp trên từng cơ sở dữ liệu và nhà cung cấp đám mây.

Thực tế của vấn đề là dữ liệu không được tập trung. Quả thực đúng như vậy, xu hướng của cơ sở dữ liệu là xây dựng cho mục đích cụ thể, và do đó bạn có các cơ sở dữ liệu riêng biệt dành cho phân tích, hoạt động và quản lý đa phương tiện.

Một cách tiếp cận multicloud mang lại một lớp phức tạp hơn do thực tế rằng bạn có bảo mật ở tầng cơ sở dữ liệu (chẳng hạn như mã hóa), ở tầng nền tảng / hệ điều hành và ở lớp đám mây.

Làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu trên một đám mây đơn lẻ là đã đủ khó khăn rồi, vì vậy cho nên hãy đợi cho đến khi làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu trên hai hoặc ba đám mây cùng một lúc thì hãy áp dụng! Đây là một bức tường mà nhiều doanh nghiệp hiện đang cùng nhau đổ xô vào, và tới năm 2019 bức tường này sẽ không còn vững như nó đã từng nữa.

Vậy, các phương pháp tốt nhất mới xuất hiện là gì? Dưới đây là một số cách bạn có thể thử:

Đầu tiên, hãy xem xét một cơ sở dữ liệu liên kết, là một lớp trừu tượng tồn tại giữa các cơ sở dữ liệu nguồn trên nhiều đám mây, tạo một cơ sở dữ liệu ảo kết hợp với cấu trúc và dữ liệu mà bạn có thể tạo tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng. Phần mềm cơ sở dữ liệu liên kết, có đám mây hoặc không có, xử lý sự khác biệt trong cấu trúc của từng cơ sở dữ liệu, bao gồm cả bảo mật và các vấn đề hoạt động. Vì vậy, bạn đang truy cập vào một cơ sở dữ liệu ảo duy nhất — thay vì hai hoặc nhiều hơn một cách trực tiếp — bạn có thể tùy chỉnh các nhu cầu của mình một cách chính xác.

Bước thứ hai, hãy lên kế hoạch nâng cao về cơ sở dữ liệu bạn sẽ sử dụng. Các trường hợp sử dụng thường không phải là điều bất ngờ, vì vậy tôi thường bị lấy lại khi thời gian, nơi và những thứ họ cần dữ liệu thực hiện thường không tương thích với cơ sở dữ liệu và nền tảng đám mây mà tổ chức đã chọn. Suy nghĩ trước một kế hoạch cơ bản sẽ loại bỏ hầu hết những vấn đề này.

Thứ ba, thực hiện một phương pháp quản lý dữ liệu chính và triển khai bộ công cụ. Điều này sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề, nhưng nó sẽ giúp bạn biết rõ được nguồn nào là đúng cho đúng dữ liệu. Vâng, cách này rất hữu ích với cơ sở dữ liệu cloud-native.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp rất nhiều sự cố càng ngày càng trở nên phức tạp hơn khi giải quyết vấn đề này ngày càng nhiều trên nhiều đám mây. Nhưng, có lẽ đây không phải là một vấn đề lớn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://www.infoworld.com