Cách tạo router – Routing – PHP

Tram Ho

Lâu nay khi các bạn sử dụng PHP framework các bạn có tự hỏi: Route trong framework đó được tạo ra như thế nào không ? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ra một router trong PHP theo ý hiểu của mình.

Khởi tạo project.

Đầu tiên mình sẽ tạo project như sau:

Trong đó:

Code

Bắt đầu với file .htaccess trước.

Chức năng: Chuyển mọi url từ dạng /segment1/segment2/… thành index.php?url=segment1/segment2/… và trả về cho server


Tiếp theo là file index.php.

Đến đây, gọi thử một url ta sẽ nhận được:Tiếp đến là file corehttpRoute.php

Bây giờ ta viết hàm request.

Quay lại file index.php, thêm code mới ta được

Quay lại file corehttpRoute.php ta viết hàm map cho route.

Chuyển qua file app/routes.php

Các bạn tự chạy thử.


Trong trường hợp action là một controller thì ta cần tạo ra một controller trong thư mục app/controllers. Ví dụ ta tạo controller app/controllers/HomeController.php

và quay lại file app/routes.php

Các bạn tự chạy và xem thành quả.

Tổng kết

Như vậy tạo ra một router trong PHP cũng không quá khó phải không các bạn ? so easy

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo