Cách tạo QR code với logo và màu tùy chỉnh.

Tram Ho

QR Code được sử dụng rất nhiều để chia sẻ nội dung hoặc thêm người dùng mới trong các ứng dụng như Twitter và Snapchat.

Kể từ iOS 11, người dùng có thể quét mã QR bằng máy ảnh.

Điều này làm cho việc tích hợp mã QR trong ứng dụng của riêng bạn thậm chí còn cần đẹp hơn.

Tạo mã QR trong iOS

Việc tạo mã QR trong iOS trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết kể từ khi có bộ lọc Core Image CIQRCodeGenerator .
Nó tạo ra một QR đen trắng cho một chuỗi input string.

Mã QR này đã có thể hoạt động, nhưng nó chưa hấp dẫn và có lẽ nó bạn muốn nó đẹp hơn.

Do đó, tôi sẽ giới thiệu cách custom nó để phù hợp với thiết kế ứng dụng của mình.

Thay đổi màu của mã QR

Bước đầu tiên trong việc custom mã QR là thay đổi màu sắc.
Chúng ta thực hiện việc này theo ba bước:

  • Đảo ngược màu đen và trắng
  • Che màu đen thành trong suốt
  • Thay đổi màu sắc

Để làm cho mã này dễ sử dụng hơn, chúng ta tạo một extension của CIImage.

Mã QR thường liên kết đến một URL. Do đó, bạn cũng nên tạo một extension cho URL.

Và sử dụng nó như sau:

Mã QR đã đổi màu:

Custom logo cho QR code

Để biến nó thành một QR code thực sự nổi bật, chúng ta có thể thêm custom logo của riêng mình.
QR code cho phép chúng ta thay thế một phần nhất định của nó bằng logo tùy chỉnh.
Để làm điều này, chúng ta tạo một extension khác của CIImage, sử dụng logo và trả về một CIImage mới.

Kết hợp với extension của URL được update mới, chúng ta có thể tạo một mã QR mới đẹp mắt hơn bao gồm cả logo tùy chỉnh.

Thành quả:

Mong nó có ích với các bạn, cảm ơn mọi người đã xem hết bài viết!

Nguồn: medium.com

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo