Cách sử dụng nhiều tài khoản GitHub trên cùng một máy tính cá nhân

Tram Ho

Hôm nay chúng ra sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng được nhiều tài khoản github trên cùng một máy tính của mình nhé!

Step 1: Tạo ssh key mới cho tài khoản công việc

Khi màn hình hiện Enter file in which to save the key (/home/<user>/.ssh/id_rsa):Nhập user cho công việc của bạn, ví dụ mình sẽ nhập là id_rsa_sun

Kiểm tra xem id_rsa_sun đã được sinh ra chưa.

Danh sách các file đã được sinh ra:

Step 2: Cài đặt ssh key trên github

Lấy id_rsa của email mới bạn vừa tạo.

Sau đó nhập vào ssh-key cuả tài khoản git công việc tại https://github.com/settings/keys

Bước 3: Cài đặt Github Host

Sửa file config của bạn thành dạng:

Sau khi tạo 1 project trên github với tài khoản khác. Khi bạn add remote nên chú ý user khi add. Ví dụ khi clone repo mới:

Sau đó bạn có thể add và commit bình thường.

Add remote với repo mới:

Note: sun ở đây là user của mình đặt ra, các bạn có thể thay đổi theo user công việc hoặc nick name bạn muốn cho phù hợp.

Nguồn: Git Push & Pull with Two different accounts and Two different users on the same machine

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : viblo.asia