Cách kiểm thử một ứng dụng Social Media

Tram Ho

Các ứng dụng Social Media thực sự đã trở thành “huyết mạch” của thế hệ hiện tại.

Các ứng dụng Social Media hiện giống như một “khán đài”:

 • Để kết nối với mọi người
 • Cho mục đích giải trí
 • Kinh doanh
 • Tìm hoặc cung cấp việc làm
 • Tiếp nhận các thông tin

Ngoài những lợi ích của nó thì các ứng dụng Social Media cũng có thể rất có hại. Chúng có thể dẫn đến vi phạm bảo mật cao nếu không được xác thực đúng cách về tính bảo mật.

Việc hoạt động không đúng cách của các ứng dụng này ở bất kỳ khía cạnh nào đó còn có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hàng nghìn người phụ thuộc vào chúng cho nhu cầu kinh doanh của họ.

Do đó, kiểm thử ứng dụng Social Media là rất quan trọng.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách kiểm thử các ứng dụng Social Media.

Tại sao kiểm thử các ứng dụng Social Media lại quan trọng?

Theo Statista – “Số lượng người dùng trên toàn thế giới dự kiến sẽ đạt khoảng 3,02 tỷ người dùng mạng xã hội hoạt động hàng tháng vào năm 2021.”

Một “khán đài” lớn như vậy chắc chắn cần được đảm bảo an toàn và cung cấp trải nghiệm liền mạch cho tất cả người dùng. Do đó, việc kiểm tra các ứng dụng này để chúng hoạt động hiệu quả là rất quan trọng.

Các loại kiểm thử Social Media

Social Media bao gồm nhiều chức năng khác nhau. Kiểm thử các ứng dụng Social Media đòi hỏi bạn phải có chuyên môn sâu rộng về domain, kinh nghiệm cao và kỹ năng chính xác. Kiểm thử các ứng dụng Social Media bao gồm:

 • Kiểm thử phần mềm doanh nghiệp: Các ứng dụng Social media phục vụ một số lượng lớn người dùng và rất mạnh mẽ để kiểm thử và yêu cầu mức độ kiểm tra bảo mật cao. Do đó, các ứng dụng này yêu cầu một số giải pháp kiểm tra doanh nghiệp cao cấp để kiểm thử.
 • Kiểm thử web 2.0: Là một ứng dụng dựa trên web 2.0, việc kiểm thử ứng dụng social media đòi hỏi sự tham gia sớm của người kiểm thử. Các ứng dụng này cũng dễ bị thay đổi thường xuyên và do đó việc tự động hóa các trường hợp kiểm thử cho các ứng dụng đó được ưu tiên.
 • Kiểm thử web: bao gồm khả năng tương thích, chức năng, kiểm thử bảo mật, kiểm thử hiệu suất và kiểm thử cơ sở dữ liệu cần được thực hiện cho các ứng dụng social media.
 • Kiểm thử SaaS (Software as a Service): SaaS được gọi là phần mềm giống như một mô hình dịch vụ. Các dịch vụ social media tuân theo mô hình Saas và cần phải được xác nhận để hoạt động bình thường bằng cách sử dụng kiểm thử SaaS.
 • Kiểm thử phân tích trang web: Ứng dụng social media xử lý một lượng lớn dữ liệu, kiểm thử phân tích trang web giúp thu thập dữ liệu trang web, sau đó phân tích và báo cáo dựa trên mục tiêu của người dùng.
 • Kiểm thử chấp nhận người dùng: bao gồm việc kiểm thử các ứng dụng social media về tính hấp dẫn và thân thiện với người dùng.
 • Kiểm thử quản lý nội dung: Kiểm thử quản lý nội dung xác nhận rằng nội dung có phù hợp với khán giả hay không. Các ứng dụng social media như Facebook giống như một “đại dương” nội dung, nội dung mới được đăng thường xuyên và do đó, kiểm thử quản lý nội dung trở thành một nhiệm vụ diễn ra liên tục và rất quan trọng để tránh mọi vấn đề liên quan đến nội dung.
 • Kiểm thử SEO(Search Engine Optimization): SEO là nhu cầu hàng giờ để quảng bá trang web/ ứng dụng của bạn trực tuyến. Do đó, kiểm thử SEO trở nên rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển và hiển thị thích hợp của ứng dụng social media.
 • Kiểm thử ứng dụng quảng cáo trực tuyến: Các ứng dụng social media ngày nay thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng quảng cáo trực tuyến. Việc xác nhận hoạt động bình thường của các quảng cáo trực tuyến là rất quan trọng.

Vòng đời kiểm thử ứng dụng Social Media

Để đảm bảo rằng việc kiểm thử social media diễn ra tốt đẹp, hãy tuân theo một phương pháp kiểm thử phù hợp. Dưới đây là các bước bạn có thể làm theo để đảm bảo kiểm thử chính xác các ứng dụng social media.

1. Phân tích yêu cầu:

Là bước đầu tiên và quan trọng nhất, giúp xác định phạm vi và mục tiêu kiểm thử.

Lập danh sách tất cả những gì cần phải kiểm thử, bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tài nguyên cần để kiểm thử.

2. Lập kế hoạch:

Là bước tiếp theo để tiến hành kiểm thử ứng dụng social media thành công.

Lập kế hoạch kiểm thử phụ thuộc vào mục tiêu của tester đạt được từ việc kiểm thử.

Do đó, họ nên hiểu rõ ràng về những gì họ phải kiểm thử, rằng họ chỉ thực hiện kiểm thử front-end hay back-end hay cả hai.

3. Phân bổ các nguồn lực để kiểm thử:

Theo sự phân tích trong giai đoạn phân tích yêu cầu, hãy phân bổ các nguồn lực cho việc kiểm thử như nguồn nhân lực, phân bổ thời gian cho việc kiểm thử, v.v.

Trước khi bắt đầu kiểm thử ứng dụng di động social media của mình, bạn nên liệt kê các kỹ thuật kiểm thử – Chức năng và Phi chức năng.

Cũng nên ghi chú thông tin về mạng, hệ điều hành và nền tảng thiết bị để kiểm thử chức năng.

Đối với kiểm thử phi chức năng, các kỹ thuật chọn từ các kỹ thuật kiểm thử khác nhau như kiểm thử hiệu suất, kiểm thử khả năng sử dụng, kiểm thử khả năng thích ứng và kiểm thử bảo mật.

4. Tài liệu Test Case:

Đây là bước đầu tiên hướng tới kiểm thử thực tế.

Tạo các test case dựa trên test plan được tạo trong các giai đoạn kiểm thử ban đầu.

Tạo tài liệu test case với tất cả các tính năng và chức năng của ứng dụng social media.

Các test case phải bao gồm tất cả các test case chức năng cùng với nhiều test case khác để kiểm thử khả năng sử dụng, kiểm thử khả năng thích ứng và các trường hợp kiểm thử khác như kiểm thử tốc độ của ứng dụng, mức sử dụng bộ nhớ, mức sử dụng pin và yêu cầu dữ liệu.

5. Xác định tính liên kết của Manual Testing và Automation Testing.

Kiểm thử các ứng dụng social media bao gồm sự kết hợp của cả manual và automation testing. Chuẩn bị một tài liệu riêng cho các test case manual và các test script automatic testing.

6. Thực hiện Test:

Kiểm thử thực tế diễn ra ở đây, nơi sẽ thực thi các test case đã tạo ở bước trước. Có thể thực thi các test case và script trên các thiết bị vật lý hoặc sử dụng các công cụ kiểm thử hoặc trên đám mây.

7. Xác định và loại bỏ các bug:

Trong khi thực hiện các test case, tất cả các bug được phát hiện phải được báo cáo cho nhóm phát triển để fix bug.

8. Tài liệu:

Ghi lại tất cả các bug mà bạn đã tìm thấy. Tài liệu này có thể làm tài liệu tham khảo cho việc kiểm thử trong tương lai.

9. Hoàn thành kiểm thử:

Sau khi fix bug, ứng dụng phải được kiểm thử lại để kiểm tra xem các bug có được loại bỏ đúng cách hay không và để kiểm tra xem thay đổi code không ảnh hưởng đến các chức năng hiện tại.

Mặc dù không có gì giống như hoàn thành kiểm thử, vì ứng dụng có thể yêu cầu được kiểm thử nhiều lần bất cứ khi nào có bất kỳ thay đổi code nào.

Nhưng nếu trong bất kỳ vòng kiểm thử nào, code được xác định là không có lỗi, thì việc kiểm thử được coi là hoàn thành.

Một số tip để kiểm thử các ứng dụng social media

Dưới đây là một số tip để kiểm thử các ứng dụng social media một cách hiệu quả:

 • Testers phải có kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai kiểm thử Web 2.0
 • Thực hiện kiểm thử trang web bao gồm tất cả các trường hợp.
 • Xác thực tự động rất quan trọng đối với các ứng dụng social media.

Kết luận

Các ứng dụng social media đang chứng kiến sự tăng vọt đột ngột. Mọi người đang phụ thuộc vào chúng cho các yêu cầu và sử dụng hàng ngày của họ.

Một nền tảng rộng lớn như vậy yêu cầu phải được kiểm thử toàn diện để chúng không có mối đe dọa nào đối với người dùng ở cả cấp độ cá nhân hay chuyên nghiệp.

Bài viết được dịch từ: How to Test a Social Media Application?
https://www.testbytes.net/blog/how-to-test-a-social-media-application/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo