Cách để chèn các đối tượng Draw vào tài liệu LibreOffice

Diem Do

Jack Wallen cho bạn biết cách dễ dàng để chèn thêm vào các hình ảnh, các khung văn bản, văn bản động và nhiều hỗ trợ khác vào trong tài liệu LibreOffice Writer.

 

LibreOffice Draw 

 

LibreOffice Draw làm lu mờ đi trong sự so sánh với các ứng dụng như The Gimp, Photoshop và nhiều công cụ chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp? Vì vậy, đó là lý do tại sao phải quan tâm đến đó? Thật sự có một lý do rất đơn giản và tiện dụng đối với công cụ này để nhanh chóng bổ sung thêm các phần tử vẽ thô sơ vào những tài liệu  LibreOffice Writer.

 

Nếu bạn tạo một tài liệu xử lý từ và thường cần có những yếu tố sau:

 

– Callout

– Đường kẻ và các đường kẻ tự do

– Hình (shape)

– Mũi tên

– Biểu đồ

– Khung văn bản

 

Bạn sẽ ngạc nhiên về cách dễ dàng để bổ sung thêm các mục này vào trong tài liệu LibreOffice Writer.

 

Tuy nhiên, không rõ ràng một cách chính xác cách mà nó thực hiện. Dĩ nhiên, khi bạn nhìn thấy cách thực hiện việc này, bạn sẽ phải tự hỏi làm thế nào bạn đã bỏ qua nó. Không có các tùy chọn cấu hình cho tính năng này vì thế bạn nhận được những gì bạn nhận (nhưng những gì mà bạn nhận được thì nhiều).

 

Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về việc bổ sung thêm các đối tượng Draw vào tài liệu  LibreOffice Write. Công việc này tương tự trên tất cả các nền tảng, nhưng tôi sẽ giải thích trên  Ubuntu 14.04, chạy LibreOffice 4.3.2.2. Tính năng này làm việc bên ngoài, vì thế không có các tính năng bổ sung để hoàn thành.

 

Mở thanh công cụ lên

 

Tính năng các thẻ Draw làm việc như một thanh công cụ. Một khi được mở ra, bạn có thể chuyển thanh công cụ quanh của sổ tài liệu, nhưng bạn không thể không tách rời thanh công cụ. Bạn có thể  bổ sung và xóa đi các thẻ từ thanh công cụ.

 

Đầu tiên, hãy để chúng tôi thêm vào thanh công cụ Drawing vào cửa sổ. Có hai cách để thực hiện:

 

– Từ thanh công cụ chính, click chuột vào biểu tượng Drawing (Hình A)

– Click vào View | Toolbars | Drawing

 

Hình A

 Figure A

Biểu tượng Drawing được hiển thị bên trái

 

Một khi bạn mở thanh công cụ Drawing ra, nó sẽ mặc định mở ở cuối cửa sổ (Hình B).

 

 Hình B

 Figure B

Thanh công cụ Drawing hoạt động.

 

Như bạn có thể nhìn thấy, có nhiều đối tượng Drawing mặc định mà bạn có thể bổ sung. Ví dụ, bạn có thể bổ sung một khung văn bản mà có thể bị xóa đi ở bất cứ đâu trong trang (hãy xem video bên dưới).

 

 

Hầu hết các đối tượng mặc định là tự giải thích. Nhưng nếu thanh công cụ không chứa đối tượng bạn muốn, bạn có thể điều chỉnh nó. Để thực hiện việc này, hãy theo dõi các bước thực hiện sau đây:

 

1. Click chuột vào View | Toolbars | Customize

2. Thanh công cụ sổ xuống, bạn chọn “Drawing”

3. Click vào nút “Add” (Hình C)

4. Chọn “Drawing” từ “Category”

5. Trượt qua danh sách các đối tượng trong cửa sổ “Commands”

6. Chọn các đối tượng mà bạn muốn bổ sung (chọn nhiều đối tượng bằng cách giữ phím Ctrl trên bàn phím)

7. Khi bạn chọn đối tượng mà bạn muốn, click chuột vào “Add”

8. Click chuột “Close”

9. Click “OK”

 

Hình C

 

 Figure C

Bổ sung các đối tượng Drawing mới vào thanh công cụ.

 

Thậm chí bạn có thể bổ sung văn bản sinh động cho tài liệu của bạn. Văn bản sinh động trượt từ phải qua trái. Không may, bạn không thể thay đổi nó (Nó vẫn là một đối tượng thú vị để làm cho tài liệu của bạn trở nên sinh động hơn ).

 

Định dạng hay thay đổi nhiều khía cạnh của một đối tượng đơn giản là:

 

1. Click chọn trên đối tượng trong tài liệu

2. Click chọn vào tùy chọn định dàng trong thanh công cụ ( các tùy chọn mới trong thanh công cụ xuất hiện trong thanh công cụ khi một đối tượng được chọn – Hình D)

3. Click vào tùy chọn được chỉnh sửa

 

Hình D

 

 Figure D

Định dạng các đối tượng Drawing trong LibreOffice Writer.

 

Để di chuyển thanh công cụ, đơn giản bạn phải giữ lấy thanh công cụ ( ba dòng nhỏ trên cạnh trái của thanh công cụ ) và di chuyển nó đến bất cứ cạnh nào trên màn hình bạn muốn. Tôi tìm thấy một nơi để thay thế là ở phía trên để dễ dàng sử dụng hơn (cũng như tôi không thích bất cứ thông báo gì của thanh công cụ xuất hiện ở cuối màn hình ).

 

LibreOffice với nhiều công cụ hỗ trợ giúp bạn làm việc dễ dàng hơn. Nếu bạn cần bổ sung các đối tượng Drawing vào trong tài liệu, không cần thiết phải mở ứng dụng khác lên, chỉ cần mở một thanh công cụ và bổ sung vào nội dung bạn thích.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : techrepublic.com