Các toán tử dễ gây nhầm lẫn trong JavaScript.

Tram Ho

Có rất nhiều JavaScript operators như toán tử số học, gán, chuỗi … Nhưng với các toán tử dưới đây thì có thể làm nhiều bạn còn nhầm lẫn nếu chưa hiểu rõ về chúng.

1. Nullish Coalescing Operator (??)

Cú pháp: a ?? b

  • Nếu a được định nghĩa không phải là Nullish (Null hoặc Undefined) thì kết quả trả về là a.
  • Nếu a là Nullish (Null hoặc Undefined) thì kết quả trả về là b.

2. Logical Nullish Assignment (??=)

Cú pháp: a ??= b

Nhìn tương tự như trên có khác thì chỉ khác thêm dấu “=” thôi và nó sẽ như thế này.

  • Nếu a được định nghĩa và không phải là Nullist thì kết quả trả về vẫn là a thôi.
  • Nếu a ngược lại điều trên thì a sẽ được gán kết quả của b.

3. Optional Chaining Operator (?.)

Cú pháp: obj?.prop

  • Trong quá trình thao tác với object thì sẽ gặp các trường hợp cần phải xác định thuộc tính có tồn tại hay không thì với toán tử (?.) nó giải quyết vấn đề đó. Với tham chiếu có giá trị Null hoặc Undefined thì kết quả sẽ luôn là Undefined thay vì trả về lỗi giúp code trở nên ngắn gọn hơn.

  • Kết hợp tất cả lại ta có thêm một cách dùng mới tùy biến khác thay vì dùng if else hay dùng toán tử 3 ngôi rồi.

Kết luận

Các toán tử trên giúp chúng ta giảm bớt đi thời gian thao tác với object hay function.
Nếu bạn vẫn còn chưa rõ về các toán tử trên thì link bên dưới sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn.

Link: https://capscode.hashnode.dev/javascript-amazing-operators

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo