Các tính năng mới của Angular 5: phát triển các progressive web apps dễ dàng hơn

Ngoc Huynh

Framework nổi tiếng của JavaScript dành cho các ứng dụng di dộng và desktop cũng tạo ra code tốt hơn và hỗ trợ Google Material Design tốt hơn.

Angular, một JavaScript framework nổi tiếng của Google dùng để xây dựng ứng các dụng di động và desktop, đã có một năm phát triển rực rỡ, với hai sự nâng cấp lớn trong 11 tháng qua. Và dự kiến vào tháng 9 này, Angular 5 sẽ được ra mắt với các tiện ích quan trọng dành cho progressive web apps của Google.

Mặc dù được đặt tên là “5”, nhưng việc nâng cấp thực sự chỉ là ở phiên bản thứ tư của Angular, đã được viết lại kể từ phiên bản 1.0 mà ban đầu được gọi là AngularJS đã được ra mắt vào năm 2012. Angular 5 hiện đang trong giai đoạn phiên bản beta và dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 18 tháng 9.

Các tính năng của nó bao gồm:

• Nhấn mạnh vào việc làm cho quá trình xây dựng các progressive web apps dễ dàng hơn, do đó ứng dụng có thể được lưu trữ trong trình duyệt.
• Một trình tối ưu hóa xây dựng làm cho ứng dụng nhỏ hơn bằng cách loại bỏ code không cần thiết.
• Tạo ra các thành phần Material Design tương thích với render phía máy chủ.

Khái niệm Progressive web apps, một sản phẩm được tạo ra từ nỗ lực chung giữa Google và Mozilla nhằm cho phép phát triển các ứng dụng dựa trên trình duyệt để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời.

Hiện nay, việc hỗ trợ Progressive web apps trong Angular đòi hỏi rất nhiều chuyên môn của nhà phát triển; do đó phiên bản 5 nhằm mục đích làm cho việc sử dụng dễ dàng hơn. Brad Green, giám đốc kỹ thuật của Google, nói: “Chúng tôi đang cố gắng thử và tạo ra những Progressive web apps mà mọi người đều sẽ có thể sử dụng. “Chúng tôi đang cố gắng tìm tập hợp các mặc định phù hợp để nó chỉ là một lựa chọn mặc định cho hầu hết các nhà phát triển, cho cả máy tính để bàn và web di động.”

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com