Các phương thức xử lý mảng (Array) phổ biến trong JavaScript (Phần 2)

Tram Ho

Hi, xin chào các bạn, ở bài trước mình đã giới thiệu được tới các bạn 10 method hữu ích khi làm việc với array, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vọc vạch thêm những method rất hay ho của nó nữa, bắt đầu nhé

11. push()

push() giúp ta thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng

 • push() CÓ làm thay đổi mảng ban đầu
 • push() trả về ĐỘ DÀI MỚI của mảng (arr.lenght) sau khi thêm phần tử

Cú pháp

12. unshift()

Phương thức này ngược lại so với push()

unshift() giúp ta thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng

 • unshift() CÓ làm thay đổi mảng ban đầu
 • unshift() trả về ĐỘ DÀI MỚI của mảng (arr.lenght) sau khi thêm phần tử

Cú pháp

13. reduce()

Đây là 1 method mà mấy bạn newbie mới học kiểu gì cũng bị xoắn

reduce() dùng để thực thi một hàm lên từng phần tử của mảng (từ trái sang phải) với một biến tích lũy để thu về một giá trị duy nhất

 • reduce() KHÔNG làm thay đổi mảng ban đầu
 • reduce() trả về giá trị sau khi rút gọn

Cú pháp

14. reverse()

reverse() dùng để đảo ngược mảng, phần tử đầu thành phần tử cuối và ngược lại

 • reverse() CÓ làm thay đổi mảng ban đầu
 • reverse() trả về mảng sau khi đảo ngược

Cú pháp

15. some()

some() kiểm tra xem có ít nhất một phần tử của mảng thoả mãn điều kiện ở hàm được truyền vào hay không

 • some() KHÔNG làm thay đổi mảng ban đầu
 • some() trả về kiểu Boolean: true nếu có ít nhất một phần tử thoả mãn và false nếu không thoả mãn
 • some() sẽ trả về false nếu mảng rỗng

Cú pháp

15. sort()

sort() sẽ sắp xếp các phần tử trong một mảng, các phần tử có thể được sắp xếp theo bảng chữ cái hoặc theo chữ số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Mặc định các phần tử sẽ được sắp xếp theo bảng chữ cái với thứ tự tăng dần. Điều này khiến sort() sẽ sắp xếp các chuỗi rất chính xác, tuy nhiên khi sắp xếp các số sẽ không được chính xác (ví dụ 20 và 100 thì 20 sẽ lớn hơn 100 vì 2 > 1) ta thể khắc phục điều này bằng việc truyền tham số là một mảng so sánh

 • sort() CÓ làm thay đổi mảng ban đầu
 • sort() trả về mảng sau khi được sắp xếp

Cú pháp

Tạm kết

Cũng khá dài rồi, mình tạm dừng part 2 tại đây nhé.

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho mình +1 upvote nhé. Nếu thích mình hãy nhấn nút follow để biết thêm nhiều thứ hay ho hơn. Chúc bạn thành công !

Hẹn gặp lại ở part 3 !

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo