Các nhà phát triển phần mềm và kiểm thử viên dễ dàng mở rộng SoapUI Pro bởi khả năng kiểm thử lõi API của SmartBear

Diem Do

Phần mềm SmartBear là một sự lựa chọn của hơn hai triệu phần mềm chuyên nghiệp để xây dựng và cung cấp những ứng dụng tốt nhất cho thế giới, phát hành một phiên bản mới của SoapUI Pro, bao gồm các framework plug-in mới cho phép người dùng tạo, duyệt qua và cài đặt các plug-in cho chức năng kiểm thử API của SoapUI Pro. Tháng vừa qua, SoapUI Pro được nhận giải thưởng danh dự hàng đầu của Giải thưởng Jolt của Tiến sĩ Dobb trong loại những Công cụ Kiểm thử phần mềm Tốt nhất.

 

Kiểm thử và thiết kế API trở nên phức tạp dần trong những năm gần đây với sự ra đời của nền kinh tế API và những thứ liên quan đến Internet (IoT) và cả hai hướng đều phát triển nhanh chóng thông qua các API. Công nghệ API tiếp tục phát triển tốt, tạo ra một bản đồ phức tạp của kiểm thử và các mối quan tâm của sự phát triển. Đang được hạn chế để thoát khỏi vùng giới hạn tính năng cho bất kì một công cụ phát triển nào có thể thuyết phục sự lựa chọn quy trình và công nghệ này để tối ưu cho một tổ chức. Điều này đặc biệt đúng trong thế giới API nơi mà các sự lựa chọn tác động đến khả năng của một tổ chức để đáp ứng nhu cầu của thị trường và phát triển các khả năng.

 

Kiến trúc plug-in mới của SoapUI Pro tạo ra sự mở rộng công cụ nhanh chóng và dễ dàng. Các framework plug-in được đơn giản hóa sử dụng các điểm mở rộng dựa trên sự chú thích thay cho các tập tin cấu hình XML và cung cấp sự cài đặt tự động cho bất kì sự phụ thuộc của bên thứ ba. Để bắt đầu nhanh hơn, SoapUI Pro bao gồm một sự mở rộng của dự án mẫu plug-in, một mô hình đa dạng của tất cả các khía cạnh của framework và có sẵn trên GitHub. Một khi bạn xây dựng plug-in của bạn, bạn có thể chia sẻ nó thông qua sự tích hợp được cải thiện với giao diện người dùng của SoapUI Pro, vì thế những người dùng SoapUI khác có thể tìm thấy và cài đặt plug-in một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 

SoapUI Pro 5.1 cung cấp các cải tiến sự hỗ trợ REST API trong tương lai, bao gồm việc kiểm thử “trỏ vào và nhấp chuột” vào JSON, cho phép bạn lựa chọn các xác nhận và chuyển giao những thuộc tính từ một danh sách lựa chọn bằng cách nhấp chuột phải. Bao gồm một trang khởi dộng được thiết kế lại với những đường dẫn Quick Launch để chọn những tính năng và để tìm nó nhanh chóng hơn , các video trong một phút để  làm nổi bật những tính năng nhất định.

 

“Giao diện plug-in được cải thiệt của SoapUI Pro cho phép người dùng của chúng ta có thể tinh chỉnh lại sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của họ, và giúp cho sự cam kết của chúng ta đến hệ sinh thái của các kiểm thử viên và các nhà phát triển phần mềm” Lorinda Brandon – một giám đốc tiếp thị sản phẩm, sản phẩm API tại SmartBear. “Người dùng mới yêu thích Quick Launch và tìm kiếm sự lựa chọn nhanh chóng của trang bắt đầu, giúp điều hướng đến một số tính năng hấp dẫn nhất của sản phẩm. Theo kinh nghiệm của  người dùng SoapUI Pro, những người luôn muốn có một bước thử nghiệm đặc biệt hay khả năng để tạo các tích hợp và tính năng khác , sẽ tìm thấy một kiến trức plug-in mới để dễ dàng làm việc với nó. ”

 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : sdtimes.com