Các mẹo nhỏ trong Laravel có thể bạn chưa biết. (Part 4)

Tram Ho

1. WhereX

Thay vì viết

Bạn có thể viết

2. WhereXAndY

Thay vì viết

Bạn có thể viết

3. WhereXOrY

Thay vì viết

Bạn có thể viết

4. And so on: whereXAndYAndZ, whereXAndYOrZ

Thay vì viết

Bạn có thể viết

Bạn có thể kết hợp vô hạn các điều kiện như trên, nhưng cần chú ý khi kết hợp các điều kiện để lấy đúng kết quả mong muốn.

5. Kết hợp nhiều điều kiện truy vấn

Điều kiện mong muốn:

Câu lệnh sai:

Câu lệnh đúng

6. dd() kết quả truy vấn

Thay vì viết

Bạn có thể viết:

7. $exists và $wasRecentlyCreated

8. isDirty(), isClean() và wasChanged()

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo