Các lập trình viên có thể nhập dữ liệu vào Google Cloud Storage bằng cách gửi các ổ đĩa cứng và ổ USB flash

Ngoc Huynh

Vào năm 2013, Google đã đưa vào hoạt động một dịch vụ mới cho phép các lập trình viên đưa các ổ đĩa cứng của mình lên Google để nhập vào dịch vụ lưu trữ đám mây của Google. Hiện tại, Google đang mở rộng dịch vụ này và có một tên gọi mới là: Offline Media Import/Export.

Khi sử dụng dịch vụ này, các lập trình viên sẽ có thể gửi các phương tiện vật lý (physical media) như các ổ dĩa cứng, phương tiện ghi đĩa và ổ USB flash tới các đối tác của mình – và sau đó các đối tác này sẽ nhập (import) physical media vào loại Cloud Storage (lưu trữ đám mây) đã được chọn trước đó (các loại Cloud Storage bao gồm Standard, DRA và Nearline, dịch vụ lưu trữ mới có tính trễ cao (high-latency), chi phí thấp của Google). Phiên bản trước đây chỉ hỗ trợ các ổ đĩa cứng.

Tại sao bạn muốn đưa ổ đĩa của bạn vào Google thay vì chính bạn phải đăng tải dữ liệu của mình lên? Bởi vì Google cho biết sẽ mất khoảng 100 ngày để đăng tải một terabyte dữ liệu thông qua DSL (Digital Subcriber Line: kênh thuê bao số) doanh nghiệp đặc thù.

Thay vì tự điều hành dịch vụ này, thì Google đang làm việc Iron Mountain để quản lý các khách hàng ở Bắc Mỹ và có vẻ như công ty sẽ sớm mang dịch vụ này đến với các khu vực khác trên thế giới.

Trong thời gian sử dụng phiên bản xem trước, Google đã thu các doanh nghiệp với mức phí cố định là $80 mỗi đĩa, không quan tâm đến kích thước dữ liệu. Hiện tại vẫn chưa rõ việc Iron Mountain sẽ tính phí dịch vụ này như thế nào.

Hiện tại, dịch vụ này chỉ nhắc đến việc nhập (import) dữ liệu của bạn vào đám mây (cloud) của Google. Chứ không nhắc đến việc xuất (export) dữ liệu của bạn trên đám mây của Google hay trang web của Iron Mountain.

Ngoài Google cung cấp dịch vụ này, thì còn có dịch vụ AWS Import/Export của Amazon, dịch vụ này cũng có tính năng tương tự. Amazon thu phí $80 mỗi thiết bị và $2.49 mỗi giờ tải dữ liệu. Amazon cho phép bạn xuất (export) thông qua các ổ đĩa cứng. Hiện tại, Azure cũng mang đến dịch vụ Azure Import/Export cũng có tính năng khá giống như các dịch vụ của Google và Amazon.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://techcrunch.com/