Các kỹ thuật Resizing Image

Tram Ho

 • Gõ tìm kiếm câu hỏi “How do you resize an image?” trên Stack Overflow chúng ta sẽ tìm được rất nhiều code sample cũng như các phương pháp giải quyết khác nhau. Để tổng hợp lại chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 phương pháp kỹ thuật khác nhau để resize image trong iOS(macOS, cũng như việc chuyển đổi thích hợp giữa UIImage -> NSImage). Quan trọng hơn nữa là tìm các solution thích hợp cho từng trường hợp.

Khi nào và tại sao chúng ta scale images?

 • Chúng ta cần resize image khi mà image mà chúng ta có được lớn hơn nhiều so với ảnh chúng ta có thể hiển thị được.
 • UIImageView tự động scale và crop image theo trình tự đã được định sẵn bời contentMode property và trong các case .scaleAspectFit, .scaleAspectFill, hoặc .scaleToFill.

 • Để minh hoạ cụ thể tao có thể xem bức ảnh chụp trái đất từ không gian. Ở độ phân giải cao đây đủ, bức ảnh đạt 12000px và chiếm tới 20MB. Có thể bạn sẽ nghĩ nó không phải là vấn đề so với phần cứng hiện nay nhưng nên nhớ nó mới chỉ là dung lượng đã được nén. Để hiển thị nó, UIImageView cần decode JPEG file này thành bitmap. Nếu bạn đã set bức ảnh fullsize này, bộ nhớ app của bạn sẽ lên tới cả trăm megabytes và điều đó thì không có lợi gì cho người sử dụng.
 • Bằng việc resizing cho bức ảnh này, chúng ta có thể tiết kiệm được khá nhiều RAM
 • Kỹ thuật này được biết đến như là downsampling và nó thể cải thiện rất nhiều hiệu năng của app trong trường hợp sử dụng nó. Nếu bạn có hứng thú với thông tin của downsampling và các bài tập về images thì hãy tham khảo những bài giảng tuyệt vời từ WWDC-2018.
 • Ngày nay một số app có thể load những tấm ảnh lớn mà không khác xa với ảnh gốc mà chúng ta nhận từ designer. Để thực hiện điều đó chúng ta cùng tham khảo 1 số phương pháp resizing nhé!

Những kỹ thuật resizing images?

 • Ở đây, size là cách đo point-size thay vì dùng pixel-size. Để tính toán pixel-sizecho việc scale, resizing size chúng ta dùng scale của UIScreen:

 • Nếu bạn đang load asynchronously 1 tấm ảnh lớn hãy sử dụng transition để có tấm ảnh mờ trước trong imageview. VD:

Sử dụng UIGraphicsImageRenderer.

 • Highest-level API hỗ trợ việc resizing ở trong UIKit framework. UIImage cho phép bạn có thể vẽ ở trong UIGraphicsImageRenderer context để render và thu nhỏ bức ảnh:

 • UIGraphicsImageRenderer là một API tương đối mới được giới thiệu trong iOS10 để thay thế cho những API UIGraphicsBeginImageContextWithOptions / UIGraphicsEndImageContext. Bạn xây dựng UIGraphicsImageRenderer bằng point-size. Method image sẽ tạo 1 closure và trả về kết quả những bitmap từ closure. Trong trường hợp này, kết quả trả về là bức ảnh gốc được thu nhỏ lại trong giới hạn chỉ định.
 • UIGraphicsImageRenderer hữu ích trong việc thu nhỏ kích thước ban đầu bức ảnh để phù hợp với khung ảnh hiển thị mà không thay đổi tỉ lệ gốc. AVMakeRect(aspectRatio:insideRect:) là function trong AVFoundation đảm trách tính toán này cho bạn:

.u98164d35813665546591f0531502e9a6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u98164d35813665546591f0531502e9a6:active, .u98164d35813665546591f0531502e9a6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u98164d35813665546591f0531502e9a6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u98164d35813665546591f0531502e9a6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u98164d35813665546591f0531502e9a6 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u98164d35813665546591f0531502e9a6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Digital Transformation – Chuyển đổi kỹ thuật số và xu hướng trong năm 2019 và hơn thế nữa

.u59780de89b0a4aa01b66e35842dc1c96 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u59780de89b0a4aa01b66e35842dc1c96:active, .u59780de89b0a4aa01b66e35842dc1c96:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u59780de89b0a4aa01b66e35842dc1c96 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u59780de89b0a4aa01b66e35842dc1c96 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u59780de89b0a4aa01b66e35842dc1c96 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u59780de89b0a4aa01b66e35842dc1c96:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  WebP Image trong dự án Android

Sử dụng Core Graphics.

 • Core Graphics / Quartz 2D là một lower-level API cho phép chúng ta có nhiều tuỳ chỉnh cá nhân hơn.
 • Chúng ta sẽ có CGImage, một context bitmap tạm thời được sử dụng để render các bức ảnh đã scale bằng method draw(_ in: …):

 • CGContext khởi tạo yêu cầu một vài arguments để tạo context, bao gồm các tham số kích thước và dung lượng bộ nhớ cho mỗi channel với các color space . Trong ví dụ này, các parameter được lấy ra từ CGImage object. Tiếp đó, việc setting interpolationQuality property thành .high để nội suy cho các pixel ảnh được hiển thị trung thực, Method** draw(_:in**) sẽ vẽ lại image được cung cấp size và position, cho phép bức ảnh được crop và cắt các góc cạnh cho vừa với đặc điểm yêu cầu hiển thị. Cuối cùng, method makeImage() sẽ truyền những thông tin từ context có được vừa render nó cho CGImage.

Sử dụng Image I/O.

 • Image I/O là 1 framework mạnh mẽ để làm việc với image. Nó hoạt động độc lập với Core Graphics, nó có thể read and write giữa các format khác nhau, các loại data photo khác nhau và tiến hành xử lý các phương thức xử lý ảnh thông thường. Framework này cho phép các hình thức encoder và decoder nhanh nhất với các cơ chế caching nâng cao, thậm chí là khả năng load từng bước image.
 • Một chú ý quan trọng là CGImageSourceCreateThumbnailAtIndex cung cấp API ngắn gọn với những lựa chọn khác nhau tỏ ra hữu dụng hơn với những thứ được cung cấp trong CoreGraphics.

 • Chúng ta có CGImageSource để có thể set các tuỳ chọn, func CGImageSourceCreateThumbnailAtIndex(::_ tạo một thumbnail của bức ảnh để chúng ta có thể preview. Việc resizing hoàn thành bởi kCGImageSourceThumbnailMaxPixelSize với kích thước tối đa được sử dụng để chia tỷ lệ bức hình theo hình ảnh gốc. Với việc setting kCGImageSourceCreateThumbnailFromImageIfAbsent hoặc kCGImageSourceCreateThumbnailFromImageAlwaysImage I/O tự động cache và scale kết quả cho lần sử dụng tiếp theo.

Sử dụng Core Image.

 • Core Image được xây dựng trên các function bằng cách lọc các CILanczosScaleTransform có tên giống nhau. Mặc dù được cho là API cao cấp hơn của UIKit, việc sử dụng các key-value coding trong Core Image làm nó khó sử dụng.
 • Qúa trình tạo bộ lọc để transform, config và render cho ra các bức ảnh không khác với quy trình của các API khác:

 • Core Image lọc các bộ phận có tên CILanczosScaleTransform trong parameter là inputImageinputScale và inputAspectRatio. Thú vị hơn là một CIContext được sử dụng để tạo UIImage bằng đại diện trung gian là CGImageRef. Với UIImage(CIImage:) không thường làm việc như mong đợi, tạo ra CIContext là một cách thay thế. Việc cache được sử dụng nhiều lần trong việc resizing.

Sử dụng vImage.

 • Kỹ thuật cuối cùng là scale image với vImage với các function để scale các image. Những lower-level API này hứa hẹn cho hiệu năng cao so với ít công đoạn yêu cầu. Ngoại trừ việc bạn phải quản lý việc các phần nhớ đệm bằng tay:

 • Accelerate APIs được sử dụng ở đây rất khó sử dụng trong việc triển khai so với các phương thức rezising khác. Bỏ qua việc các tên hàng và variable khó đọc bạn sẽ thấy phương thức triển khai này thì cách tiếp cận này cũng đáng để tìm hiểu.
  • Đầu tiên: tạo bộ nhớ đệm cho bức ảnh.
  • Thứ 2: tạo đường dẫn cho các bộ nhớ đệm này.
  • Thứ 3: chia tỷ lệ data cho bức ảnh trong bộ đệm tới đường dẫn được chỉ định.
  • Cuối cùng: Gắn lại một bức ảnh với data là kết quả trong bộ đệm nguồn.

Performance Benchmarks???

Kết luận

 • UIKitCore GraphicsImage I/O đều hoạt động tốt trên các phương thức scaling ở hầu hết các bức ảnh. Nếu bạn sử dụng IOS, UIGraphicsImageRenderer là sự lựa chọn hàng đầu bạn nên cân nhắc.
 • Core Image là sự lựa chọn tốt cho hiệu năng. Trên thực tế, theo các Apple’s Performance Best Practices section of the Core Image Programming Guide, bạn nên sử dụng CoreGraphics hoặc Image/IO để crop hoặc downsampling thay vì sử dụng Core Image.
 • Trừ khi bạn thực sữ sẵn sàng đương đầu với vImage, các công việc bổ sung để có thể sử dụng API là không cần thiết trong đa số trường hợp.

.u53dfa66d46f517e07ca9d2e1849693ec { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u53dfa66d46f517e07ca9d2e1849693ec:active, .u53dfa66d46f517e07ca9d2e1849693ec:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u53dfa66d46f517e07ca9d2e1849693ec { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u53dfa66d46f517e07ca9d2e1849693ec .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u53dfa66d46f517e07ca9d2e1849693ec .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u53dfa66d46f517e07ca9d2e1849693ec:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Một số kỹ thuật Refactoring phổ biến

.uc1d77ad0654cec26f992b46a5b6576e0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .uc1d77ad0654cec26f992b46a5b6576e0:active, .uc1d77ad0654cec26f992b46a5b6576e0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc1d77ad0654cec26f992b46a5b6576e0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc1d77ad0654cec26f992b46a5b6576e0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc1d77ad0654cec26f992b46a5b6576e0 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc1d77ad0654cec26f992b46a5b6576e0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Mobile First trong Web Responsive Design

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : viblo