Các doanh nghiệp cảnh giác với những cuộc tấn công mã độc

Ngoc Huynh

Tốp các loại ransomware được phát hiện bởi công cụ của Kaspersky

Các cuộc tấn công lan tràn của mã độc WannaCry và ExPetr gần đây đã chứng minh cho nhiều doanh nghiệp thấy được những hậu quả nghiêm trọng khi mà các tập tin quan trọng của họ bị bọn tội phạm mạng chiếm giữ và đòi tiền chuộc.

Có 200.000 hệ thống đã bị lây nhiễm khi WannaCry tấn công vào 150 quốc gia hồi tháng 5, và đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp khi phải khắc phục lại hệ thống.

Nhận thức được tính nghiêm trọng của ransomware đang ngày càng gia tăng, và để đối phó lại tình trạng này hiện nay đang có nhiều doanh nghiệp đang tìm cách bảo vệ chính họ.

Cuộc khảo sát “2017 Global IT Security Risks” (Những rủi ro bảo mật CNTT toàn cầu năm 2017) được thực hiện bởi Kaspersky Lab and B2B International đã cho thấy những thiệt hại về mặt tài chính do các cuộc tấn công ransomware gây ra đối với một công ty có thể lên đến con số $713.224 đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, Kaspersky Lab gần đây cũng đã giới thiệu một thế hệ mới của công cụ chống ransomware dành cho các doanh nghiệp. Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business có thể tương thích với các sản phẩm bảo mật thuộc bên thứ ba và không đòi hỏi người dùng doanh nghiệp có kiến thức kỹ thuật chuyên sâu để thiết lập và quản lý công cụ mới này.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://bizhub.vn