Các công cụ dành cho kiểm thử hiệu suất website

Ngoc Huynh

Pingdom Tools

. Xếp loại hiệu suất trang web của bạn với thang điểm 100.
. Sử dụng YSlow và PageSpeed Insights.
. Theo dõi lịch sử hiệu suất
. Full Page Test tải một trang HTML hoàn chỉnh. Kiểm thử bao gồm các hình ảnh, CSS, JavaScript, RSS, iframes, v.v…
. Đa địa điểm được xem xét trong quá trình kiểm thử
. Tạo ra các waterfall chart (biểu đồ của mô hình waterfall) các kết quả, biểu thị các giai đoạn khác nhau của một yêu cầu (ví dụ như: DNS, SSL, Connect, Send, Wait, và Receive).

Web Page Analyzer

Đây là một công cụ phân tích hiệu suất trang web miễn phí.

. Đưa ra kích thước trang, cấu thành (composition), và thời gian download.
. Đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao tốc độ trang web dựa trên các kết quả.
. Đưa ra báo cáo về các kết quả
. Tính toán kích thước của các yếu tố riêng biệt và tóm tắt loại của thành phần trang web.

WebSitePulse

Công cụ này mang đến các dịch vụ theo dõi từ xa tiên tiến, cho phép khách hàng tăng cường hiệu quả và nâng cao hiệu suất kinh doanh điện tử của khách hàng. Ngoài ra, công cụ này còn giúp phát hiện lỗi với một hệ thống xác minh qua ba giai đoạn và có sự phê chuẩn bên thứ ba. Các dịch vụ bao gồm:

. Giám sát server.
. Giám sát trang web
. Giám sát ứng dụng
. Giám sát trình duyệt
. Giám sát hệ thống e-mail

Các công cụ bao gồm:

. Website Test
. Web Page Test
. HTTP Headers TestLink Test
. HostName TestMX lookup
. NS records lookupReverse DNS
. Server TestEmail Validation Test
. Port ScanPing Test

Việc kiểm thử được tiến hành từ ba địa điểm khác nhau: New York, Munich và Melbourne.

GTmetrix

Công cụ này giúp phát triển việc trải nghiệm web nhanh hơn và hiệu quả hơn dành cho user. Công cụ này có các tính năng như:

. Thực hiện giám sát URL
. Kiểm thử các thiết bị di động
. Kiểm thử trang web của bạn tải như thế nào ở các khu vực khác nhau như Dallas, Sydney, UK, Ấn Độ và các nước khác.
. Cho phép người dùng xem lịch sử hiệu suất thông qua đồ thị tương tác bao gồm 3 chuẩn đo
. Cung cấp báo cáo với phiên bản PDF
. Mô phỏng tải trang dựa theo Dial-Up, 2G, 3G, DSL, hay Cable connection.
. Lưu báo cáo dữ liệu hằng ngày, hằng tuần, hàng tháng.
. Sử dụng YSlow của Yahoo và Google Page Speed.

WebPagetest

Đây là một công cụ đa tính năng:

. Tạo ra các screenshot để chỉ ra các trang web đang hoạt động như thế nào.
. Tạo ra một waterfall chart dành cho content breakdown
. Cho phép so sánh nhiều URL
. Thang điểm 100 dành cho việc đánh giá hiệu suất.

YSlow

YSlow có các tính năng như sau:
. Tóm tắt các cấu thành của trang
. Cũng có các công cụ phân tích hiệu suất, ví dụ như: Smush.it và JSLink.
. Phân tích các trang web và đề xuất lý do tại sao các trang web tải chậm dựa trên các nguyên tắc của Yahoo! dành cho các website hiệu suất cao. Sau đó, sẽ đưa ra các giải pháp để cải thiện.
. Công cụ này có thể là một tiện ích của các trình duyệt Chrome, Firefox, Safari, Opera.

Pagespeed Insights

Công cụ tuyệt vời được phát triển bởi Google. Công cụ này có các tính năng sau:

. Đưa ra thang điểm 100 dành cho các phiên bản desktop và di động của website.
. Đưa ra các đề xuất để nâng cao hiệu suất với các liên kết tới các nguồn để giúp sửa các lỗi
. Sự đề xuất được dựa trên các nguyên tắc cơ bản về hiệu suất của trang web.
. Đưa ra một báo cáo chi tiết kể cả danh sách những việc đã được thực hiện một cách chính xác.
. Công cụ này là một tiện ích của Chrome.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.sitepoint.com/