Các câu lệnh SQL check hệ thống ORACLE

Các câu SQL check hệ thống.

Check xem máy nào đang lockdata

Check câu lệnh SQL chiếm nhiều thời gian

Tìm tác vụ đang chạy mãi không xong

Tìm các SID đang xử dụng bao nhiêu % CPU

ITZone via Kipalog

Chia sẻ bài viết ngay