Các câu lệnh kiểm tra Memory trên Linux

Tram Ho

Trên linux, có đầy đủ command cho hầu hết mọi thứ, vì GUI có thể không phải lúc nào cũng có sẵn. Khi làm việc trên server, chỉ có quyền truy cập shell và mọi thứ phải được thực hiện từ các lệnh này. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các lệnh có thể được sử dụng để kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ trên hệ thống linux. Bộ nhớ bao gồm RAM và swap.

Điều quan trọng là thường xuyên kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ và bộ nhớ được sử dụng cho mỗi quy trình trên máy chủ để tài nguyên không bị thiếu và người dùng có thể truy cập máy chủ. Ví dụ một trang web. Nếu bạn đang chạy một máy chủ web, thì máy chủ phải có đủ bộ nhớ để phục vụ khách truy cập vào trang web. Nếu không, trang web sẽ trở nên rất chậm hoặc thậm chí ngừng hoạt động khi có lưu lượng truy cập tăng đột biến, đơn giản vì bộ nhớ sẽ bị giảm. Nó giống như những gì xảy ra trên máy tính để bàn của bạn.

Câu lệnh Free

Câu lệnh Free là lệnh đơn giản và dễ sử dụng nhất để kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ trên linux. Đây là một ví dụ nhanh

Tùy chọn m hiển thị tất cả dữ liệu tính bằng MB. Giá trị total 7976 MB là tổng dung lượng RAM được cài đặt trên hệ thống, tức là 8GB. Cột used cho thấy dung lượng RAM đã được sử dụng bởi linux, trong trường hợp này là khoảng 6,4 GB. Output của câu lệnh này khá dễ hiểu. Cái ta cần nắm được là cột cached và buffers. Dòng thứ hai cho ta biết hiện có 4,6 GB bộ nhớ chưa được sử dụng. Đây là bộ nhớ free trong dòng đầu tiên được cộng thêm phần bufferscached.

Linux có thói quen lưu trữ nhiều thứ để có hiệu năng nhanh hơn, để bộ nhớ có thể được giải phóng và sử dụng nếu cần.
Dòng cuối cùng là swap memory, trong trường hợp này là hoàn toàn free.

  1. Câu lệnh /Proc/meminfo
    Cách tiếp theo để kiểm tra việc sử dụng bộ nhớ là đọc tệp /Proc/meminfo. Hệ thống tệp /Proc không chứa các tệp thực. Chúng là các tệp ảo chứa thông tin động về kernel và hệ thống.

Kiểm tra các giá trị của MemTotal, MemFree, Buffers, Cache, SwapTotal, SwapFree.
Chúng chỉ ra các giá trị sử dụng bộ nhớ giống như lệnh free.

vmstat

Lệnh vmstat với tùy chọn s, đưa ra số liệu thống kê sử dụng bộ nhớ giống như lệnh Proc. Đây là một ví dụ

Một vài dòng trên cùng cho biết tổng bộ nhớ, bộ nhớ trống, v.v.

Lệnh top

Lệnh trên thường được sử dụng để kiểm tra bộ nhớ và sử dụng cpu cho mỗi process. Tuy nhiên, nó cũng báo cáo tổng mức sử dụng bộ nhớ và có thể được sử dụng để theo dõi tổng mức sử dụng RAM. Các tiêu đề trên đầu ra có thông tin cần thiết. Đây là sample output

Kiểm tra các dòng KiB MemKiB Swap. Chúng chỉ ra tổng số, phần được sử dụng và phần đang trống của bộ nhớ. Thông tin bộ đệm và bộ đệm cũng có mặt ở đây, giống như lệnh free.

Lệnh htop

Tương tự như lệnh top, lệnh htop cũng hiển thị mức sử dụng bộ nhớ cùng với nhiều chi tiết khác.

Tiêu đề trên đầu hiển thị mức sử dụng cpu cùng với RAM và sử dụng bộ nhớ Swap với các số liệu tương ứng.

Thông tin RAM

Để tìm hiểu thông tin phần cứng về RAM đã cài đặt, hãy sử dụng lệnh demidecode. Nó báo cáo rất nhiều thông tin về bộ nhớ RAM được cài đặt.

Thông tin được cung cấp bao gồm kích thước (2048MB), loại (DDR2), tốc độ (667 Mhz), v.v.

Kết luận

Tất cả các lệnh được đề cập ở trên làm việc từ thiết bị đầu cuối và không có gui. Khi làm việc trên máy tính để bàn với gui, việc sử dụng công cụ GUI với đầu ra đồ họa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Các công cụ phổ biến nhất là gnome-system-Monitor trên gnome và ksysguard trên KDE. Cả hai đều cung cấp thông tin sử dụng tài nguyên về cpu, ram, trao đổi và băng thông mạng trong một đồ họa trực quan và dễ hiểu.

Tham khảo

https://www.binarytides.com/linux-command-check-memory-usage/

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo