Bốn Mẹo Nhỏ Dành Cho SEO Ở Các Ứng Dụng Di Động

Ngoc Huynh

Sự khám phá ứng dụng di động thì vẫn là một thách thức. Nhưng cuối cùng điều này đang thay đổi khi Google, Twitter, Facebook và các công ty khởi nghiệp đang sử dụng các liên kết sâu (deep links) để làm chỉ mục thông tin bên trong các ứng dụng di động. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có những công cụ mới để khám phá các ứng dụng và nối kết trực tiếp với các ứng dụng mà chúng ta đã chọn để tải về.

Tuy nhiên, để tận dụng traffic tự do vào ứng dụng của bạn, thì các lập trình viên cần chuẩn bị chỉ mục cho các ứng dụng. Bốn bước này sẽ chỉ cho bạn cách để làm cho bên thứ ba có thể hiểu được nội dung bên trong ứng dụng và liên kết với nó ở một thời điểm thích hợp.

1. Cho phép liên kết sâu trong các ứng dụng

Đây là cách duy nhất để cho phép traffic bên ngoài được hướng vào bên trong ứng dụng. Các công cụ tìm kiếm như Google đang bắt đầu thêm nội dung liên kết sâu vào các kết quả tìm kiếm. Khi các công cụ khám phá di động mới được phát triển, thì đây là cách duy nhất mà chúng có thể hướng traffic có liên quan vào ứng dụng. Các liên kết sâu cũng làm cho bạn có thể thiết lập sự cộng tác thúc đẩy với các ứng dụng khác. Có nhiều thông tin và liên kết để dẫn chứng có thể được tìm thấy ở đây.

2. Thêm Tags vào trang web đang sử dụng liên kết sâu

Sau khi thêm các liên kết sâu, thì bạn cần chia sẻ cấu trúc URL của bạn để các máy tính khác hay người dùng cuối cùng có thể tìm thấy liên kết thích hợp. Điều này được thực hiện bằng cách đánh dấu trang web của bạn với meta tags đang biểu thị những gì mà liên kết sâu của ứng dụng dành cho mỗi nội dung của trang được đưa lên. Google, Facebook, và Twitter có đánh dấu tags để chia sẻ các liên kết sâu của bạn với các nền tảng của họ. Bài viết này có chứa thông tin thêm vào theo các tiêu chuẩn liên kết sâu.

3. Tạo các trang web dành cho các màn hình tương đương

Quá trình thu thập dữ liệu từ website (crawling) và tạo chỉ mục dữ liệu (indexing) các ứng dụng di động là một thử thách về mặt kỹ thuật. Thay vì tìm kiếm các công ty tạo chỉ mục dữ liệu các ứng dụng bằng cách thu thập dữ liệu metadata trên các trang web gắn liền với liên kết sâu. Tuy nhiên, có lẽ các màn hình ở ứng dụng của bạn thì không tương đương với trang web, và vì thế mà nội dung sẽ không được chỉ mục hay có thể khám phá ra. Chúng tôi đề nghị tạo ra các trang cho nội dung này để giúp các công cụ tìm kiếm phù hợp với cấu trúc của ứng dụng và nội dung hơn.

4. Thêm dữ liệu có cấu trúc vào trang web của bạn

Dữ liệu có cấu trúc là một cách nói rõ ràng của web crawler về các điểm dữ liệu liên quan đến trang đưa ra. Điều này có thể bao gồm các thông tin như giá cả, ngày, vị trí địa lý, các hình ảnh liên quan, tựa đề, miêu tả, và loại hành động mà người dùng có thể thực hiện trên trang web của bạn, đánh giá/điểm lại, và nhiều hơn thế nữa. Không chỉ có các công tìm kiếm sử dụng loại meta data này khi quyết định sự liên quan, các trải nghiệm theo ngữ cảnh mới như Google Now cũng sử dụng dữ liệu để cung cấp các câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi. Việc phơi bày dữ liệu này cho phép lập trình viên xây dựng sự tích hợp phong phú hơn với ứng dụng riêng của bạn mà các kết quả cuối cùng ở nhiều traffic. Google support là một tóm tắt hay giải thích tại sao và làm thế nào để thêm dữ liệu có cấu trúc.

Tóm tắt

SEO là một nhiệm vụ rất quan trọng cho bất kỳ trang web nào ngày nay, và nó sẽ dành cho các lập trình viên ứng dụng trong tương lai gần. Các lập trình viên thực hiện bốn bước này để tận dụng các công cụ khám phá di động đang được xây dựng ngày nay.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.developer.com/