Bỏ index.php trên URL để tối ưu cho SEO

Tram Ho

Khi sử dụng framwork Laravel hẳn các bạn không còn lạ gì với đường dẫn index.php trên URL mặc định trên Laravel nữa, việc này không ảnh hưởng gì đến logic cả nhưng ảnh hưởng đến SEO website của bạn. Một ví dụ điển hình là trang chủ của Laravel:

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ qua index.php bằng cách sửa file appProvidersRouteServiceProvider.php như sau

Chúc các bạn thành công. Happy coding and peace out ✌️

Nguồn bài viết : Viblo