Bitbucket thêm chức năng tìm kiếm để hỗ trợ các lập trình viên

Ngoc Huynh

Atlassian đã thêm một vài một vài tính năng mới vào BitBucket, cho phép các lập trình viên tìm kiếm các code snippets và sử dụng các modifiers để thu hẹp kết quả tìm kiếm.

Các lập trình viên sẽ duy trì các codebase lớn mà thường có nhiều repos cùng với một lượng code phức tạp. Thông qua chương trình truy cập sớm, người dùng của Bitbucket sẽ có thể nhập vào một truy vấn tìm kiếm đơn giản.

Nếu bạn nhận được nhiều kết quả tìm kiếm, thì bạn có thể sử dụng các modifier như repo: hay project để thu hẹp kết quả tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo ngôn ngữ lập trình (lang: ) hoặc file extension (ext: ).

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các thuật ngữ như: “AND” hoặc “NOT” để giảm bớt kết quả tìm kiếm. Sử dụng cụm từ tìm kiếm ‘Bitbucket repo:Game AND lang:Swift’ sẽ giúp bạn có được những kết quả tìm kiếm chính xác hơn.

Mặc dù, đây chỉ là những cải tiến không quan trọng lắm, nhưng nó giúp cải thiện tốc độ xử lý các truy vấn. Bên cạnh đó, nó còn giúp gắn kết các nhóm làm việc từ xa.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://thenextweb.com/