Bing mã hóa lưu lượng truy cập tìm kiếm theo mặc định vào mùa hè năm nay

Ngoc Huynh

HTTPS sẽ trở thành địa chỉ web mặc định cho tất cả các người dùng của Bing.

Microsoft sẽ làm cho Bing bảo mật hơn khi bắt đầu mã hóa tất cả lưu lượng truy cập tìm kiếm theo mặc định vào mùa hè này.

Bing đã mã hóa HTTPS khoảng một năm trước, nhưng hiện nay Microsoft sẽ mặc định để khóa những câu hỏi tìm kiếm của mọi người.

Việc cung cấp mã hóa sẽ tạo ra một lớp bảo vệ mới cho người dùng của Bing và giúp bảo vệ các lưu lượng truy cập tìm kiếm của họ khỏi xem trộm.

Với bước đi này, Microsoft sẽ bắt kịp với các đối thủ cạnh tranh trong thị trường tìm kiếm. Vào năm 2011, Google đã bắt đầu mã hóa các tìm kiếm theo mặc định cho người dùng đã đăng ký tài khoản Google. Bắt đầu từ năm 2013, Google đã chuyển tất cả các lưu lượng truy cập tìm kiếm qua HTTPS. Yahoo đã bắt đầu mã hóa lưu lượng truy cập tìm kiếm từ trang chủ theo mặc định vào đầu năm 2014.

Với việc chuyển đổi lưu lượng truy cập được mã hóa, Microsoft cũng đang thay đổi cách mà các webmaster lấy thông tin về các tìm kiếm sau đó dẫn tới các trang web của họ. Công ty sẽ vẫn đưa ra một chuỗi Referrer (Referrer là thông tin được gửi bởi trình duyệt của người dùng khi họ di chuyển từ trang này sang trang khác. Nó bao gồm thông tin địa chỉ trang web mà họ truy cập trước đó) để các nhà quản lý trang web và các chuyên viên marketing có thể thấy lưu lượng truy cập bị mã hóa đang đến từ Bing, nhưng sẽ không cung cấp thuật ngữ tìm kiếm chính xác mà sẽ dẫn mọi người tới một trang.

Để thay thế, Bing Webmaster Tools sẽ tiếp tục cung cấp các từ khóa được tập hợp lại và sắp xếp dữ liệu để mà các nhà quản lý trang web có thể theo dõi điều gì đã thu hút người dùng tới các trang web của mình cùng với phương pháp họ so sánh với đối thủ cạnh tranh thế nào.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.computerworld.com/