Bảo mật ứng dụng web ASP.NET Core 5

Tram Ho

ASP.NET Core cho phép các nhà phát triển dễ dàng cấu hình và quản lý bảo mật cho ứng dụng của họ. ASP.NET Core chứa các tính năng cho:

  • Quản lý xác thực
  • Cấp phép
  • Bảo vệ dữ liệu
  • Ép phải dùng HTTPS
  • Thông tin bí mật của ứng dụng
  • Chặn giả mạo từ tên miền khác
  • Quản lý CORS (truy vấn liên domain).
    Những tính năng bro mật này cho phép bạn xây dựng ứng dụng ASP.NET mạnh mẽ mà vẫn đảm bảo an toàn.

Các tính năng bảo mật của ASP.NET Core
ASP.NET Core cung cấp rất nhiều công cụ và thư viện để bảo mật ứng dụng của bạn, bao gồm các trình cung cấp định danh dựng sẵn, nhưng bạn có thể sử dụng dịch vụ xác thực bên thứ ba như Facebook, Twitter, và LinkedIn. Với ASP.NET Core, bạn có thể dễ dàng quản lý các thông tin bí mật ứng dụng, như là cách lưu trữ và sử dụng thông tin nội bộ mà không phơi bày ra mã nguồn.

Xác thực và Cấp phép
Xác thực là tiến trình mà người dùng cung cấp thông tin định danh và sau đó được so sánh với thông tin được lưu trữ trong hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, ứng dụng hoặc tài nguyên. Nếu chúng khớp nhau, việc xác thực người dùng thành công, và có thể thực hiện các thao tác mà họ được cấp phép, xuyên suốt tiến trình xác thực. Việc cấp phép ám chỉ đến tiến trình mà việc xác định cái mà người dùng được phép làm.

Một cách khác để suy nghĩ về xác thực là xem xét nó như một cách để đi vào một không gian nào đó, như là máy chủ, cơ sở dữ liệu, ứng dụng hoặc tài nguyên, trong khi xác thực là hành động mà người dùng có thể thực hiện để các đối tượng bên trong không gian đó (msy chủ, cơ sở dữ liệu, hoặc ứng dụng).

Các sơ hở bảo mật trong phần mềm
ASP.NET Core và Entity Framework Core chứa các tính năng giúp bạn bảo vệ ứng dụng của bạn và tránh các vi phạm về an ninh. Danh sách dưới đây liên kết đến tài liệu chi tiết về các kỹ thuật và tránh hầu hết các lỗ hổng bảo mật chung trong ứng dụng web:

Tấn công bằng mã liên trang
Tấn công tiêm SQL
Cross-Site Request Forgery (CSRF)
Tấn công chuyển hướng mở
Có nhiều mối nguy hiểm mà bạn cần nhận thức. Để biết thêm chi tiết, xem các bài viết khác trong phần Bảo mật và Định danh ở mục lục.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo