Bạn không thể nắm giữ hai vị trí – vừa là quản lý vừa là lập trình viên cùng một lúc

Diem Do

Sau đây là một số lý do khiến bạn không bao giờ hoàn thành tốt khi nắm giữ hai vị trí cùng lúc: Khi một dự án nhỏ tiến hành, không cần thiết cần một quản lý dự án toàn thời gian. Vì thế, một trong những lập trình viên của dự án có thể dành thời gian gấp đôi để có thể quản lý dự án, nắm giữ vai trò như là một quản lý dự án. Đằng sau việc đó, người mà hiểu rõ về những gì cần thiết khi thực hiện dự án hơn lập trình viên là ai?

 

Nhiều lập trình viên thực hiện tốt vai trò quản lý dự án, đó là sự thật. Không có mâu thuẫn tồn tại giữa người huấn luyện một lập trình viên giỏi và  người huấn luyện một quản lý dự án giỏi. Cả hai vị trí đó đều được định hướng theo hướng cụ thể  riêng, mang ý nghĩa nhất định, đóng vai trò khác nhau . Nhưng đơn giản là bạn không thể trở thành vừa là một lập trình viên vừa là một quản lý dự án đồng thời cùng lúc.

 

Để rõ hơn về sự không phù hợp này, bạn hãy nghĩ đến những công việc mà những lập trình viên và những quản lý dự án phải làm có sự khác nhau như thế nào.

 

Việc phát triển phần mềm giống như bạn đang sống trong trạng thái mơ. Để sản xuất, bạn phải hoàn toàn hoà nhập vào thế giới ký hiệu, ở đó bạn thực hiện các thao tác thuật toán, các biến, các dòng dự đoán hay dựa vào sự ngẫu nhiên, kiểm tra các ý tưởng , cùng với những dòng suy nghĩ phức tạp. Làm việc trong một thế giới yêu cầu bạn tập trung cao độ trong một thời gian dài mà không bị gián đoạn. Bất cứ khi nào bạn bị gián đoạn, bạn làm mất đi dòng suy nghĩ của não bộ. Và sau khi quá trình gián đoạn kết thúc, phải mất thời gian để lấy lại dòng suy nghĩ tại nơi mà trước đó bạn bị gián đoạn, trước khi quá trình gián đoạn bắt đầu trong vòng 15 phút hay nếu bạn may mắn, không phải mất thời gian đến ngày hôm sau.

 

Nói cách khác, chi phí của quá trình chuyển đổi suốt thời gian phát triển phần mềm là rất cao.

 

Quản lý dự án yêu cầu tư duy và phong cách làm việc hoàn toàn khác. Thay vì sống trong trạng thái mơ,  các quản lý dự án cần được kết nối mật thiết và ngay lập tức với thực tế, cảm xúc và các chính sách tại môi trường làm việc của họ. Các nhà quản lý dự án không chỉ  hoạch định kế hoạch dự án một cách hấp dẫn và theo dõi tiến trình dựa vào các lý thuyết được xây dựng. Công việc của họ là để điều phối các hoạt động của mọi người, hiểu về tiến trình mà họ đang làm, những trở ngại mà họ phải đối mặt, những thông tin mà họ cần và cách để khích lệ mọi người làm việc hiệu quả. Nói cách khác, công việc của họ gần như làm việc mọi lúc. Họ cần phải có mặt mọi lúc để xử lý các khủng hoảng, ngăn chặn các vấn đề xảy ra và thường xuyên liên lạc với toàn bộ thành viên ‘stakeholder’.

 

Đơn giản không có cách nào để  điều phối hai phong cách làm việc hoàn toàn đối lập như vậy. Nếu bạn yêu cầu ai đó vừa nắm giữ vai trò là một quản lý dự án và vừa phải là một lập trình viên, anh ấy sẽ phải chọn một trong hai là một công việc chính. Đầu tiên, anh ấy có thể chọn là một lập trình viên là vị trí chính và sau đó anh ấy chọn vị trí quản lý dự án; nhưng phần lớn thời gian, anh ấy sẽ  không có trong bộ phận dự án và stakeholder, toàn bộ dự án sẽ bị ảnh hưởng do thiếu sự lãnh đạo. Hay anh ấy có thể chọn vị trí quản lý dự án và sau đó chọn vị trí là một lập trình viên. Nhưng khi giai đoạn phát triển phần mềm tiến hành, anh ấy phân công công việc cho anh ấy  và dường như công việc không thể hoàn thành đúng thời hạn hay được thực thi tốt.

 

Vì vậy, nếu bạn muốn cải tiến dự án hiệu quả, hãy bỏ qua sự cám dỗ phổ biến này sang một bên. Hãy chọn vị trí là một lập trình viên để hỗ trợ khi mà người quản lý dự án có thể làm giảm sút năng suất của dự án; và hoặc ở vị trí là một quản lý dự án, cũng thật tàn nhẫn đối với lập trình viên bởi vì bạn yêu cầu một ai đó thực hiện điều không thể.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : features.techworld.com