Bạn Đã Sử dụng Uber? Snapchat? Google Maps? Bây Giờ Biết Đến Twitter

Ngoc Huynh

Twitter sẽ phát ra tiếng ping trên điện thoại để người dùng thấy được các ứng dụng khác mà họ có

Twitter đòi hỏi dữ liệu mới để cung cấp nhiên liệu cho chiến dịch quảng cáo mục tiêu, Twitter sẽ bắt đầu tìm kiếm các ứng dụng còn lại mà người dùng đã tải về.

Vào thứ tư, công ty sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu về những ứng dụng khác mà người dùng có trên điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS và Android. Twitter cho biết rằng dữ liệu sẽ giúp họ bày tỏ tốt hơn ‘nội dung hoàn toàn thích hợp’tới người dùng. Điều đó là chắc chắn để tính đến quảng cáo, nhưng có lẽ cũng là những đề xuất tốt hơn về vấn đề theo dõi ai khi người dùng đăng ký, hoặc những cái tweet đầu tiên liên quan hơn trong feed để có thể giúp Twitter câu người dùng sớm.

Twitter cho biết: nó hoàn toàn là một danh sách các ứng dụng mà người dùng đã cài đặt, không phải dữ liệu liên quan để mọi người làm được gì bên trong các ứng dụng đó. Vì vậy Twitter sẽ biết được nếu bạn có ứng dụng đi nhờ xe (ride-hailing), nhưng nó sẽ không thấy phương tiện đi lại của bạn mang theo ứng dụng.

không chỉ có Twitter thu thập loại dữ liệu này – nhiều công ty internet lớn khác như Google và Facebook cũng thu thập nó trong điều kiện nhất định nào đó. Đối với Facebook, nếu một nhà lập trình đã hợp nhất bộ phần mềm của nó, thì có thể sử dụng dữ liệu cho các quảng cáo trên các ứng dụng điện thoại.

Mặc dù vậy, sự kích thích của Twitter có khuynh hướng nâng cao tính liên quan cá nhân ít nhất giữa một vài người với nhau, có lẽ điều này phụ thuộc vào ứng dụng nào đang hoạt động trên điện thoại của mọi người.

Việc thu thập dữ liệu của Twitter sẽ bắt đầu một cách tự động, trừ phi người dùng hoàn toàn đã gom lại “giới hạn và theo dõi” hoặc sự lụa chọn “chọn lựa những quảng cáo dựa trên sở thích” trên những điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS và Android, một cách tách biệt. Người dùng Twitter sẽ được thông báo việc thu thập dữ liệu, nhưng họ có thể tắt thông báo bất cứ lúc nào trong thiết lập ứng dụng, Twitter cho biết. Nếu người dùng tắt thông báo, dữ liệu sẽ bị loại bỏ khỏi máy chủ của Twitter, công ty này cho biết.

Hiện tại Twitter phụ thuộc vào vài loại dữ liệu khác tới những quảng cáo mục tiêu. Loại dữ liệu này bao gồm tài khoản cá nhân theo dõi trên Twitter, sự cấu thành mạng lưới xã hội của họ, họ tweet như thế nào, và họ tương tác với những tweet khác như thế nào. Những quảng cáo cũng có thể là mục đích nhắm tới việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng như vị trí, hoặc địa chỉ IP của họ.

Việc thêm ứng dụng đã tải về để hòa trộn có thể giúp Twitter thêm nhiều sự khéo léo vào mục tiêu quảng cáo. Hoặc không. Một lần nữa, Twitter sẽ không được kiểm soát mọi người sử dụng ứng dụng như thế nào. Vì vậy nếu ai đó có một nhiều ứng dụng đang nằm trên điện thoại của bạn mà hiếm khi sử dụng đến, thì điều này có thể không giúp Twitter nhiều mà chỉ biết rằng chúng ở đó.

Tin tức về việc thu thập dữ liệu ứng dụng mới của Twitter đã được đưa tin lần đầu tiên bởi Re/code.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itnews.com/