Bài 12 – Phần tử không có hộp cát

Tram Ho

Trong ví dụ trước thì chúng ta đã được xem cách mà Elm Architecture phiên dịch ý nghĩa sự kiện thao tác của người dùng thành các tin nhắn Message, và đáp ứng lại bằng cách tạo ra một bản ghi Model mới để gửi cho chương trình vẽ giao diện view. Sau đó view lại tiếp tục tạo ra một cấu trúc HTMl DOM mới được bọc bên trong kiểu Html Message và …

Browser.sandbox

Cấu trúc HTML DOM mới lúc này sẽ được chương trình Browser.sanbox thực hiện so sánh với cấu trúc HTML DOM đang được hiển thị trong văn bản HTML và chỉ thực hiện cập nhật những HTML Node ở cấp gần nhất với nơi có sự thay đổi.

Câu chuyện mới của chúng ta lúc này đó là Browser.sanbox được thiết kế để đảm bảo code xử lý logic mà chúng ta viết sẽ chỉ có thể thực hiện các thao tác làm việc với cấu trúc DOM. Ngoài ra thì chắc chắn sẽ không có một kiểu tương tác nào khác được hỗ trợ, ví dụ như gửi yêu cầu HTTP Request tới một server nào đó để truy vấn dữ liệu cập nhật nội dung.

Và vì vậy nên Elm nói rằng chương trình tạo môi trường tiếp theo mà chúng ta nên tìm hiểu sau Browser.sanbox là …

Browser.element

Chương trình Browser.element cũng được thiết kế để đóng gói các thành phần init, view, update thành một Element, để bạn có thể chèn vào một website bất kỳ đã được xây dựng trước đó.

Điểm khác biệt căn bản là chúng ta sẽ còn có thêm khả năng gửi lệnh tương tác tới môi trường vận hành JavaScript Engine, để yêu cầu thực hiện các kiểu tác vụ khác. Ví dụ như gửi yêu cầu XMLHttpRequest tới một máy chủ web server nào đó để truy vấn dữ liệu, truy vấn thông tin thời gian từ hệ điều hành, tạo ra một giá trị ngẫu nhiên, v.v…

Hiển nhiên, như chúng ta có thể nhìn thấy trong sơ đồ khái quát chu trình hoạt động của một Element được đóng gói bằng Browser.element, thì chúng ta sẽ còn có thêm các chương trình theo dõi sự kiện tương tác của hệ thống Subscription đi kèm với định nghĩa lệnh tương tác Command như đã nói ở trên.

Về căn bản thì chúng ta sẽ có thể tạo ra các Subscription để theo dõi hệ thống vận hành và chờ một sự kiện nhất định xảy ra. Sau đó, mỗi khi kiểu sự kiện phù hợp được trình duyệt web phát động thì Subscription sẽ gửi một tin nhắn Message tới trình điều hành chính của Element và kích hoạt update để thực hiện logic cập nhật phù hợp.

Dependency Packages

Trong các ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng thêm những package hỗ trợ khác bên cạnh elm/coreelm/html đã được cài đặt sẵn trong môi trường elm. Để cài đặt thêm package hỗ trợ cho project đang làm việc thì chúng ta có thể chạy lệnh elm install trong thư mục của project.

Sau mỗi lần chạy lệnh elm install để cài đặt một package mới thì chúng ta sẽ thấy thông báo kết quả cài đặt có kèm theo các package khác nữa hỗ trợ cho package chính mà chúng ta cần sử dụng. Và lựa chọn tự động cập nhật nội dung tệp elm.json mà trình khởi tạo elm init đã tạo ra khi chúng ta khởi đầu project trước đó.

Sau đó thì chúng ta có thể tự kiểm tra lại trong tệp quản lý project để đảm bảo các package chính đã được liệt kê ở trường dependencies.

Như vậy là chúng ta đã có đầy đủ các công cụ hỗ trợ cần thiết để tiếp tục tìm hiểu về Browser.element.

[Declarative Programming + Elm] Bài 13 – Flags & Cmd/Sub

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo