Ba dịch vụ AWS quan trọng: AWS CloudTrail, AWS X-Ray và Amazon CloudWatch.

Tram Ho

AWS (Amazon Web Services) là một nền tảng điện toán đám mây toàn diện cung cấp nhiều loại dịch vụ để giúp các doanh nghiệp xây dựng và quản lý các ứng dụng của họ trên đám mây. Ba trong số các dịch vụ quan trọng nhất để giám sát và bảo trì ứng dụng trên AWS là AWS CloudTrail, AWS X-Ray và Amazon CloudWatch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn từng dịch vụ này và thảo luận về các tính năng chính cũng như trường hợp sử dụng của chúng.

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail là dịch vụ cung cấp lịch sử sự kiện toàn diện về hoạt động tài khoản AWS của bạn, bao gồm các hành động được thực hiện thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS SDK, công cụ dòng lệnh và các dịch vụ AWS khác. CloudTrail ghi lại thông tin quan trọng như danh tính của trình gọi API, thời gian của lệnh gọi API, địa chỉ IP nguồn của trình gọi API, v.v. Thông tin này có thể được sử dụng để kiểm tra và khắc phục sự cố cơ sở hạ tầng AWS của bạn, đồng thời để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

CloudTrail cung cấp một số lợi ích, bao gồm:

Bảo mật và Tuân thủ: CloudTrail có thể được sử dụng để xác định các mối đe dọa bảo mật bằng cách cung cấp lộ trình kiểm tra chi tiết về tất cả hoạt động của tài khoản AWS, bao gồm mọi nỗ lực truy cập trái phép vào tài nguyên AWS của bạn. Xử lý sự cố: CloudTrail có thể được sử dụng để khắc phục sự cố vận hành và bảo mật bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi được thực hiện đối với tài nguyên AWS của bạn. Quản trị và tuân thủ: CloudTrail có thể được sử dụng để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định như HIPAA, PCI DSS và SOX bằng cách cung cấp một lộ trình kiểm tra hoàn chỉnh về tất cả hoạt động của tài khoản AWS.

Tia X AWS

AWS X-Ray là một dịch vụ giúp nhà phát triển phân tích và gỡ lỗi các ứng dụng sản xuất, phân tán, chẳng hạn như những ứng dụng được xây dựng bằng kiến ​​trúc vi dịch vụ. X-Ray cung cấp chế độ xem từ đầu đến cuối của các yêu cầu khi chúng đi qua ứng dụng của bạn, bao gồm mọi dịch vụ xuôi dòng được gọi và thời gian thực hiện để hoàn thành từng bước. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định tắc nghẽn hiệu suất, theo dõi lỗi và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.

X-Ray cung cấp một số lợi ích, bao gồm:

Khả năng hiển thị từ đầu đến cuối: X-Ray cung cấp chế độ xem hoàn chỉnh các yêu cầu khi chúng đi qua ứng dụng của bạn, bao gồm mọi dịch vụ xuôi dòng, cho phép bạn xác định chính xác các vấn đề và cải thiện hiệu suất tổng thể. Bản đồ dịch vụ: X-Ray có thể tự động tạo bản đồ dịch vụ cho ứng dụng của bạn, hiển thị cách các thành phần khác nhau tương tác với nhau, giúp hiểu kiến ​​trúc tổng thể dễ dàng hơn. Theo dõi: X-Ray cung cấp thông tin theo dõi chi tiết cho từng yêu cầu, bao gồm thông tin về bất kỳ dịch vụ xuôi dòng nào được gọi, thời gian thực hiện để hoàn thành từng bước và bất kỳ lỗi nào đã xảy ra.

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch là dịch vụ giám sát và quan sát cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về các tài nguyên và ứng dụng AWS của bạn. CloudWatch có thể được sử dụng để giám sát các chỉ số như mức sử dụng CPU, lưu lượng truy cập mạng và mức sử dụng ổ đĩa, cũng như các tệp nhật ký và chỉ số tùy chỉnh do ứng dụng của bạn tạo. CloudWatch cũng có thể kích hoạt cảnh báo và tự động thay đổi quy mô tài nguyên của bạn dựa trên các quy tắc được xác định trước.

CloudWatch cung cấp một số lợi ích, bao gồm:

Giám sát thời gian thực: CloudWatch cung cấp khả năng giám sát tài nguyên AWS của bạn theo thời gian thực, cho phép bạn nhanh chóng phát hiện và phản hồi các sự cố trước khi chúng ảnh hưởng đến người dùng của bạn. Tự động thay đổi quy mô: CloudWatch có thể được sử dụng để tự động thay đổi quy mô tài nguyên AWS của bạn dựa trên các quy tắc được xác định trước, đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn có thể xử lý lưu lượng truy cập tăng đột biến. Chỉ số tùy chỉnh: CloudWatch cho phép bạn theo dõi và phân tích các chỉ số tùy chỉnh do ứng dụng của bạn tạo ra, giúp bạn hiểu sâu hơn về hiệu suất của ứng dụng.

Phần kết luận

AWS CloudTrail, AWS X-Ray và Amazon CloudWatch là ba dịch vụ quan trọng có thể giúp bạn giám sát và duy trì các ứng dụng của mình chạy trên đám mây. CloudTrail cung cấp lộ trình kiểm tra toàn diện về hoạt động tài khoản AWS của bạn, X-Ray cung cấp khả năng hiển thị từ đầu đến cuối về hiệu suất ứng dụng của bạn và CloudWatch cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo