AWS CodeStar cung cấp các template giúp việc triển khai ứng dụng đám mây dễ dàng hơn

Ngoc Huynh

Dịch vụ đám mây mới của Amazon sử dụng các template để đơn giản hóa cấu hình hệ thống (provision), quản lý bảo mật, chuyển giao liên tục (continuous delivery).

Amazon có vẻ đang làm đơn giản hóa quá trình xây dựng và triển khai các ứng dụng đám mây bằng việc giới thiệu dịch vụ mới có tên gọi là AWS CodeStar vào tuần này.

Dịch vụ đám mây làm giảm thiết lập dự án bằng cách sử dụng các template danh cho các ứng dụng web, dịch vụ web và các dự án khác trên nền tảng phát triển chung. Các nhà phát triển có thể cấu hình hệ thống các dự án và tài nguyên cho các quá trình phát triển phần mềm khác nhau, từ code đến kiểm thử và triển khai. Các template dành cho các tùy chọn của AWS như EC2, Elastic Beanstalk và Lambda và các ngôn ngữ hỗ trợ bao gồm JavaScript, Java, Python, Ruby và PHP.

AWS CodeStar được tạo ra nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các tổ chức hiện nay khi mà họ đang phải đối mặt với những thách thức của việc phải có những quy trình phát triển phần mềm năng động, linh hoạt. Thách thức đầu tiên mà hầu hết các dự án phần mềm mới phải đối mặt là quá trình thiết lập dài hơi mà các nhà phát triển phải hoàn thành trước khi họ bắt đầu code. Quá trình này có thể bao gồm thiết lập IDE, truy cập code repo và xác định cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc xây dựng, kiểm thử và sản xuất.

Các tính năng khác của CodeStar bao gồm quản lý các chính sách bảo mật thống nhất, tự động quá trình chuyển giao liên tục, bảng điều khiển dự án được cấu hình sẵn và tích hợp với nền tảng quản lý sự cố Atlassian Jira. Người dùng không bị tính phí thêm cho CodeStar; họ chỉ cần trả tiền cho các tài nguyên AWS đã được cung cấp.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com