Automatic dimension UITextView bên trong UITableViewCell

Tram Ho

Xin chào các bạn, bài viết này mình viết về cách dynamic UITextView bên trong UITableViewCell.

Đầu tiên, mình tạo tạo viewcontroller chỉ có 1 table view bình thường, set height của cell là UITableViewAutomaticDimension để giúp UITableViewCell tự động co giãn theo nội dung bên trong:

Tiếp đó mình sẽ tạo 1 cell có tên là “AddCell”, sau khi tạo xong mình kéo 1 UITextView vào trong và auto layout như thế này:

Bên trong file AddCell.swift, mình implement UITextViewDelegate và tạo AddCellDelegate như bên dưới:

Cuối cùng, ở file ViewController, mình implement AddCellDelegate:

Mình set màu của table view là gray, của text view là while để xem được rõ hơn, kết quả mình nhận được như sau:

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình 😀

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo