Atlassian chia JIRA Project Tracking Serivce thành 3 dịch vụ độc lập

Ngoc Huynh

Vào hôm nay, Atlassian đã tuyên bố JIRA và dịch vụ theo dõi sự cố (issue tracking service) sẽ có những thay đổi quan trọng. Hãng sẽ chia JIRA thành ba dịch vụ riêng biệt: JIRA Software dành cho các nhóm lập trình phần mềm; JIRA Core dành cho các nhóm kinh doanh; và JIRA Service Desk dành cho nhóm CNTT và các nhóm dịch vụ khác.

Mặc dù JIRA đã nhanh chóng được các nhóm lập trình đón nhận sau khi được ra mắt vào 13 năm trước, nhưng hiện tại JIRA cũng được các nhóm non-technical (không liên quan đến kỹ thuật) sử dụng, và Atlassian muốn tận dụng điều này. Các sản phẩm độc lập sẽ được ra mắt dưới dạng các phiên bản hosted và self-hosted, với mức giá khởi đầu là $10 mỗi tháng dành cho 10 user, còn Service desk sẽ có mức giá khởi đầu là $10 mỗi tháng dành cho 3 user.

Ông Jay Simons – chủ tịch của Atlassian đánh giá đây không chỉ là một sự thay đổi quan trọng mà còn là sự thay đổi lớn nhất từ trước đến nay của công ty.

Về cơ bản, JIRA Software là phiên bản hiện tại của dịch vụ, chủ yếu dành cho các nhóm phát triển phần mềm lập trình linh hoạt. Và hiện tại một số user đã được sử dụng bản cập nhật mới của dịch vụ.

Trước đây, JIRA Service Desk đóng vai trò là một add-on thêm vào dịch JIRA cốt lõi. Và hiện tại nó cũng là một sản phẩm độc lập.

Công ty đã sử dụng JIRA Core mới cho các nhóm non-technical bằng cách loại bỏ tất cả các phần đặc trưng của phần mềm. Atlassian muốn các nhóm có sự hỗ trợ tốt hơn trong những dự án chung. Nhóm đã thêm các template mới cho những dự án chung này và tạo ra các trang project (dự án), task (nhiệm vụ) và issue (sự cố) dễ dàng hơn khi làm việc. Theo ông Simons, Atlassian đã phối hợp với nhiều công ty đang sử dụng JIRA cho các nhóm non-technical để tinh chỉnh sản phẩm.

“Sự thay đổi lớn này sẽ mang đến những cơ hội mới dành cho sản phẩm khi nó sẽ được nhiều người sử dụng hơn nữa,” ông Simon nói. “Điều này có nghĩa là JIRA sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các dự án hợp tác.” Ông cho rằng JIRA sẽ có thể làm giảm số lượng các email nội bộ và các bảng tính lớn mà các nhóm vẫn còn sử dụng để duy trì sự trật tự và hiệu quả.

Hiện tại, có hơn 35,000 công ty từ 165 quốc gia chọn sử dụng JIRA. Lượng user của sản phẩm JIRA Cloud tăng hơn 50% mỗi năm kể từ khi được ra mắt vào ba năm trước.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://techcrunch.com/