Apple phát hành Xcode 8 cùng với Swift 3 and SDks dành cho iOS 10, watchOS 3, tvOS 10, và macOS Sierra

Ngoc Huynh

Apple đã chính thức phát hành Xcode 8 với các tính năng hỗ trợ Swift 3 và SDKs dành cho iOS 10, watchOS 3, tvOS 10, và macOS Sierra.

Xcode mang đến những tính năng cần thiết mà các nhà phát triển cần để tạo ra các ứng dụng tuyệt vời dành cho Mac, iPhone, Apple TV và Apple Watch. Xcode cung cấp cho các nhà phát triển một workflow thống nhất dành cho thiết kế giao diện người dùng, lập trình, kiểm thử và debug. Xcode IDE được kết hợp với ngôn ngữ lập trình Swift nhằm giúp việc phát triển ứng dụng dễ dàng hơn và thú vị hơn so với trước đây.

Những điểm mới trong Xcode 8:

• Editor sản xuất các tài liệu, nhấn mạnh line hiện tại, hỗ trợ màu sắc và các image literals trong các files Swift và hoàn thiện tên hình ảnh
• Các extensions cho phép các bên thứ 3 thêm tính năng mới vào nguồn editor
• Code signing có thể được quản lý tự động hoặc sử dụng cài đặt tùy chỉnh
• Các vấn đề thời gian khởi động hiển thị thông báo để nhận diện lỗi leak memory, các nội dung điều chỉnh UI, các tình huống tranh chấp trong thread (race conditions) bằng công cụ thread sanitizer
• Debug bộ nhớ hiển thị và điều hướng bản đồ các mối tương quan giữa dữ liệu và đối tượng trong thời gian khởi động
• Interface Builder cho phép dev quản lý pixel 1 cách hoàn hảo, xem lại mỗi thiết bị mục tiêu và chỉnh sửa ở tất cả các cấp độ zoom
• Font chữ code mặc định San Francisco và theme mới Civic (dark theme)
• Bộ xem tài liệu tìm kiếm thư viện tham khảo thống nhất, sử dụng fuzzy matching, dùng được cả trong tình trạng offline
• Tăng khả năng tiếp cận trong Interface Builder và xuyên suốt IDE
• Xây dựng Siri extensions, apps iMessage và các gói sticker dành cho các Messages trong iOS 10

Những điểm mới trong Swift 3

• Cải tiến các API dành cho GCD và Core Graphics
• Đồng bộ các style API xuyên suốt tất cả nội dung của Swift 3, gồm các frameworks trong platform SDKs
• Playgrounds hỗ trợ chuỗi công cụ nguồn mở từ Swift.org
• Xcode migrators hỗ trợ chuyển code hiện tại sang Swift 3
• Swift 2.3 hỗ trợ chuyển đổi sang Swift 3, đồng thời vẫn cho phép tiếp cận các SDKs mới nhất.

Bạn có tải về miễn phí Xcode từ App Store

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.iclarified.com/