Apple đề xuất GPU API dành cho đồ họa 3D trên nền tảng web

Ngoc Huynh

Đề xuất WebGPU sẽ tạo ra một standard API để expose các tính năng của GPU đối với các trình duyệt web.

Apple đang xúc tiến việc phát triển một standard API, mà sẽ cho phép các trình duyệt web access các tính năng của GPU dành cho đồ họa 3D.

Nhóm Webkit browser engine của Apple đã đưa ra đề xuất này với một group tại W3C (World Wide Web Consortium) có tên là W3C Community Group về GPU trên nền tảng web rằng họ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp một giao diện (interface) giữa trình duyệt web và đồ họa 3D hiện đại và các khả năng tính toán trong các nền tảng hệ thống native (native system platform).

“Mục tiêu là thiết kế một web API mới mà sẽ giúp expose các công nghệ hiện đại theo một cách an toàn và mạnh mẽ,” nhóm cho hay. “Nó sẽ làm việc với các platform API hiện có, chẳng hạn như Direct3D 12 từ Microsoft, Metal của Apple, và Vulkan của Khronos Group.” Đối với các khả năng tính toán chung đang được expose trong các GPU hiện có qua API, Apple cũng muốn khảo sát các shader language để tạo ra một giải pháp đa nền tảng.

Các lập trình viên browser engine, các nhà cung cấp phần cứng GPU, các kỹ sư phần mềm 3D và những nhân vật khác quan tâm đến đồ họa 3D đã được mời tham gia. Như là một phần của việc giới thiệu nỗ lực này, Apple muốn chia sẻ đến cộng đồng đề xuất WebGPU API của mình. Hãng cũng sẽ phát hành một prototype của API đối với dự án mã nguồn mở Webkit.

Tiêu chuẩn hiện tại dành cho render đồ họa trên web là WebGL. Tuy nhiên, kể từ khi WebGL được tạo ra, thì cả công nghệ GPU và software APIs cũng đã được cải thiện. Các APIs mới hơn chẳng hạn như Direct3D, Metal và Vulkan nhìn chung mang đến hiệu suất tốt hơn WebGL, nhưng chúng lại không hoàn toàn phù hợp với tất cả các nền tảng. Đề xuất của Apple nhằm mục đích giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra một standard API có thể được triển khai ở nhiều hệ thống.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com