Apple công bố kỳ nghỉ lễ hàng năm của iTunes Connect cho các nhà phát triển, năm nay là từ ngày 23/12/2016 đến 27/12/2016

Mới đây, Apple đã gửi đi thông báo về kỳ nghỉ lễ hàng năm của iTunes Connect cho các nhà phát triển ứng dụng. Apple sẽ không xem xét ứng dụng mới hoặc cập nhật submit lên App Store thông qua iTunes Connect từ ngày 23 tháng 12 đến hết ngày 27 tháng 12.

Apple cho biết:

“Sắp tới là thời gian nhộn nhịp nhất trên App Store. Hãy chắc chắn rằng ứng dụng của bạn đã được cập nhật và sẵn sàng cho những ngày nghỉ mùa đông. Ứng dụng mới và các bản cập nhật ứng dụng sẽ không được chấp nhận từ ngày 23-ngày 27 tháng 12 (giờ Thái Bình Dương). Do đó, bất kỳ ứng dụng nào muốn được phát hành cần phải được submit, được phê và lên lịch trước thời gian này. Các tính năng iTunes Connect khác vẫn được sử dụng như bình thường.”

Thông báo cũng như một lời nhắc nhỡ gởi đến các nhà phát triển rằng họ cần phải nhanh chóng hoàn thành công việc để ứng dụng mới hoặc các bản cập nhật cho ứng dụng của họ có thể được submit trước ngày iTunes Connect tạm đóng cửa.

ITZone via gamestudio

Chia sẻ bài viết ngay