Appium Basic (Kết thúc) – Kéo và thả, Đặt thanh xếp hạng sao, LongPress bằng TouchAction

Tram Ho

Để kết thúc chuỗi bài giới thiệu Appium, ở phần cuối mình sẽ giới thiệu các thao tác Drag&Drop, Set Star Rating Bar, LongPress Using TouchAction

Tham khảo các phần trước của series:

Appium Basic (P1) – Run First Android Automation Test

Appium Basic (P2) – Thao tác với Textbox, Check box, Radio button

Appium Basic (P3) – Thao tác với Drop-down list, Set date time, Switch button, Handle alert dia-log

Appium Basic (P4) – Scroll & swipe

1. Set Star Rating Bar

Star Rating Bar được dùng để đánh giá các sản phẩm, dịch vụ trong các ứng dụng di động. Bạn thường gặp các thanh đánh giá 3 sao hoặc 5 sao.

App để test vẫn là API Demos, bạn có thể lấy link download và code setup BeforeTest ở Phần 2

Thao tác:

  • Set 1 sao trên thanh xếp hạng 3 sao
  • Set 4 sao trên thanh xếp hạng 5 sao

Mở Star Rating Bar từ API Demos app: Home -> Views -> Rating Bar.

Về mặt tư tưởng, ta sẽ get độ dài của Star Rating Bar, sau đó tùy vào số sao muốn set mà tap vào điểm tương ứng.

VD: Star Rating Bar 3 sao có độ dài X. Muốn set 1 sao thì ta chọn tap vào điểm X*0.3

Set 1 sao trên thanh xếp hạng 3 sao

Set 4 sao trên thanh xếp hạng 5 sao

2. LongPress Using TouchAction

Trong quá tình test, đôi khi bạn cần nhấn và giữ một item trong vài giây để có được kết quả gì đó (VD như hiển thị pop-up). Trường hợp này ta có thể sử dụng phương thức longPress của class TouchAction trong Appium.

Sử dụng Dialler app mặc định trên thiết bị Android để thực hiện thao tác nhấn giữ phím “0” để hiển thị kí tự “+”.

Code setup BeforeTest

Long press phím “0”

3. Drag And Drop

Thao tác kéo thả item từ nơi này sang nơi khác là một trong những thao tác phổ biến trên ứng dụng android. Giống như hành động Long press ở trên, ta vẫn dùng class TouchAction để thực hiện kéo thả.

Dowload và cài đặt Drag-Sort Demos app tại đây.

Thao tác thực hiện:

  1. Mở Drag-Sort Demos app
  2. Tap vào text “Basic usage playground”

  1. Xác định vị trí phần tử thứ 3, kéo thả xuống vị trí thứ 6

Kết quả sau khi kéo thả

Code setup BeforeTest

Thực hiện kéo thả

—Hết—

Tài liệu tham khảo: http://www.software-testing-tutorials-automation.com/2015/12/appium-step-by-step-tutorials-for.html

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo