Animating Gradients với iOS ( CPU = 0 )

Tram Ho

Một bài toán khó là tổ hợp của nhiều bài toán dễ – Một ứng dụng phức tạp cũng là tổ hợp của nhiều kiến thức cơ bản. Chính vì thế mình xin phép trình bày về một tutorial hướng dẫn custom 1 animating gradient. Điều đặc biệt ở đây là khi chạy thì mình check CPU = 0 quả là rất ngon đúng không ạ!

Tutorial này được xây dựng trên bài chia sẻ của tác giả Mark Moeykens

Mục tiêu của tutorial ta sẽ làm 1 demo tại đây