Ảnh: Python cheat sheet

Ngoc Huynh

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình hay nhất để chúng ta tìm hiểu. Do vậy, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một cheat sheet về các biến, methods và các lựa chọn định dạng, có thể sẽ rất có ích trong quá trình học Python của bạn.

Cheat sheet này bao gồm cả các biến của hệ điều hành và hệ thống cài đặt sẵn, cũng như các methods tiêu chuẩn dùng để làm việc với các list, các tệp tin và các chuỗi (string).

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.lifehacker.com.au/