Android Studio chú trọng đến chỉnh sửa C++

Ngoc Huynh

Phiên bản 1.3 của IDE cũng chú trọng đến các cải tiến về kiểm thử và bộ nhớ.

Android Studio đã được chính thức công bố là Android IDE, nó có những cải tiến về memory profiling, annotation của ngôn ngữ lập trình C++ cùng với phiên bản 1.3 vừa mới được phát hành vào tuần này.

Dựa vào môi trường phát triển của IntelliJ Idea Java nổi tiếng của JetBrains. Phiên bản 1.3 hiện đã có mặt trên kênh phát hành Android Studio. Các tính năng nổi bật bao gồm hỗ trợ hiệu chỉnh lỗi và biên tập hoàn chỉnh dành cho C++, một trình memory profiling mới, và tính năng kiểm thử đã được cải thiện, theo Android Developer Blog.

Đối với hỗ trợ C ++, Google đã có Early Access Preview của trình soạn thảo và gỡ lỗi của C ++ và thử nghiệm xây dựng các plug-in như là một phần của bản phát hành Android Studio 1.3 ổn định. “Hỗ trợ nhiều dự án phức tạp hơn và xây dựng cấu hình đang trong quá trình phát triển,” Jamal Eason, giám đốc sản phẩm Android cho biết. Trong khi đó, hỗ trợ annotation của lập trình inline, có thể giúp các nhà phát triển quản lý các mô hình permission mới trong phiên bản M của Android, được công bố vào cuối tháng Năm.

Đối với hiệu suất và kiểm thử, phiên bản 1.3 cho phép nắm giữ và phân tích các snapshot của bộ nhớ bằng định dạng HPROF gốc, thông qua Memory Viewer Android. Một trình theo dõi phân phối được cập nhật đã thêm một cách trực quan để xem phân bổ ứng dụng. Đối với đẩy mạnh kiểm thử linh hoạt, các nhà phát triển có thể đặt ra các kiểm thử lập trình trong một mô-đun riêng biệt và sử dụng một plug-in kiểm thử mới – com.android.test – chứ không phải là duy trì các kiểm thử bên cạnh lập trình ứng dụng, nhưng tính năng này đòi hỏi một ứng dụng sử dụng các Gradle Plugin 1.3.

Hiện tại Android Studio có thêm tính năng quản lý nâng cấp SDK, mặc dù các nhà phát triển vẫn có thể điều chỉnh tùy chọn thông qua tính năng Andriod SDK Manager. “Theo mặc định, bây giờ Android Studio sẽ nhắc bạn về các cập nhật SDK & Tool mới,” Eason nói. Đối với data binding, phiên bản 1.3 cho phép các nhà phát triển xây dựng các layout về khai báo mà làm giảm nhu cầu đối với lập trình có sẵn bằng application logic (application logic là các logic riêng cho một application cụ thể) giúp hạn chế các layout.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.theverge.com/