Android++: Lựa chọn mới dành cho các lập trình viên Android đang sử dụng Visual Studio

Ngoc Huynh

Android ++ sẽ là công cụ mã nguồn mở mới hướng đến các lập trình viên C/C++ đang muốn triển khai lập trình tốc độ cao trên Android.

Những lập trình viên Android đang sử dụng Microsoft Visual Studio hiện nay đã có thêm lựa chọn mới. Họ có thể chọn bộ công cụ đa nền tảng của Microsoft hoặc sử dụng add-on phát triển của Android mà gần đây đã được phát hành như là mã nguồn mở.

Android++ đã được phát hành như là mã nguồn mở vào đầu tuần này theo giấy phép tự do cho mục đích sử dụng thương mại. Điểm thu hút lớn nhất của Android++ đó là hướng đến các lập trình viên đang viết các ứng dụng Android chủ yếu trong C/C++ bằng cách sử dụng Android NDK.

Android++ được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ các ứng dụng luôn chú trọng đến hiệu suất, chẳng hạn như một trò chơi hay bộ mô phỏng,” ông Justin Webb – lập trình viên Android++ cho biết.

“Ngoài ra nó còn được sử dụng để debug các ứng dụng gốc qua GDB, mà có thể được điều chỉnh bên trong Visual Studio IDE như thể bạn đang debug một ứng Windows.”

Hầu hết các ứng dụng không được lợi khi được viết bằng C/C++ trên Android, nhưng các ứng dụng đó thường hoặc là game hoặc các mô phỏng theo như các phát biểu của ông Webb, hoặc các ứng dụng liên quan đến “xử lý tín hiệu” hay “mô phỏng vật lý,” theo Google.

Android++ phân biệt chính nó với các dự án tương tự bằng cách sử dụng MSBuild (cũng là một mã nguồn mở) hơn là hệ thống Gradle chủ yếu được các lập trình viên Android sử dụng. Android++ cũng cho phép các lập trình viên lựa chọn hoặc LLVM/Clang hoặc trình biên dịch GCC, và tích hợp với GDB debugger.

Ông Webb nhận định Android++ mang đến hiệu suất khi build tốt hơn Visual Studio 2015. “Dự án này đã được thiết kế nhằm giúp các dự án C/C++ thực,” “do đó sẽ có nhiều tối ưu hóa khác nhau và các phương pháp đáng chú ý đáng để chia sẻ.

Tuy nhiên dự án này không hỗ trợ C# hay .Net. Đối với các môi trường này, ông Webb cho rằng chúng ta nên sử dụng Xamarin hay Mono.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/